^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Наши колеги пишат....

 

ПРЕГЛЕД НА НЯКОИ РАЗПРОСТРАНЕНИ ТЕХНИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИИТЕ НА ЧОВЕКА ДА ПРОНИКВА В СВОИТЕ ПО-ДЪЛБОКИ МОЗЪЧНИ НИВА И ДА ЕКСПЛОАТИРА ТЕЗИ СВОИ ВЪЗМОЖНОСТИ

 

Автор: Арсения Димитрова

 

Ст. учител

Потенциалните възможности на въображението са практически безгранични – няма забранени зони, невъзможни „неща“. Самото поведение на въображението и неговите възмоности са все още в голяма степен загадка. Въображението е свързано с мисленето, с паметта, с чувствата, с интуицията, с несъзнателните импулси и т.н. Себепознанието обаче в областта на въобрааженето (както и в редица други), опасно изостава от човешкото познание за света извън човека.

 

Човек може да познае себе си и механизмите за действие на въображениет като изповзва както възможностите на съвременното научно знание, така и познанието в духовния опит на човечеството през неговото хилядолетно развитие. „Истинската наука нищо не изхвърля от опита на човечеството, натрупан през дългия криволичещ път, а всичко използва и тълкува съобразно вече познатите закони на обективния свят.“ (К.К.Платонов) Науката доразвива и използва техники, познати още от древността, за контролиране и направляване на съзнанието, за развитие на потенциалните възможности на човека и неговото въображение.

 

МЕТОДЪТ „SILVAцели да познаем себе си и чувствата си, да се обучим в самодисциплина, чрез която се навлиза до по-дълбоки мозъчни нива и под пълен контрол, пълно съзнание се експлоатират възможностите на тези нива. Методът се основава на следното: човешкият мозък излъчва 4 вида вълни – „бета“, „алфа“, „тета“ и „делта“. „Бета“ вълните (21 до 41 Hz) се излъчват от мозъка в будно състояние – събира се и се обработва в лявото полукълбо на мозъка информация от природния свят. Интерес представлява случаят, когато честотата на излъчване на мозъка спадне под 14 Hz ( „алфа“). Тогава се задейства част от дясното полукълбо, където учените са открили функции на мозъка като  фантазия, творчество, прозрение, ритъм и т.н. – създава се обща, а не конкретна оценка за реалността. На ниво „алфа“ е духовният живот – нематериалният, неуловим свят на мисълта. Възможно е човек съзнателно да настрои дейността на мозъка си на честота „алфа“ и той да улавя информация, която не се регистрира от познатите сетива.

 

АВТОГЕННАТА ТРЕНИРОВКА е самовъзпитание, тренировка на духовните качества, която с помощта на упражнения цели развитие на качества като: самообладание (преодоляване на отрицателни емоции); саморегулация (физиологичните функции на организма); самовглъбяване (самокритика, самоконтрол) и др.

 

МЕТОДЪТ НА САМОРЕГУЛИРАНЕТО. Същността му е в система упражнения, чрез които се постига неутрално състояние, (междинно между съня и бодърстването). Механизмът е следният:  съзнанието възлага поръчка, неутралното състояние изключва всичко, а „освободената“ в дадения момент природа на организма изпълнява. „Освобождаването“ се извършва с форми на самовнушение като: реласкираща, комфортизираща, тонизираща, настройваща. Целта е хармонизиране и има различни названия: медитация, Великото Нищо, Нирвана, самохипноза.

 

Изброените методи са добра база за упражняване в идентификация с цел освобождаване на фантазията, за отработване на своеобразни фантазийни пътешествия, които развиват вариативност и богатство в мисленето. Изброените методи изискват специални условия за приложение. Това ги прави неприложими в класическия им вид в учебния процес, но запознаването с тях, възможността да бъдат интегрирани отделни елементи е предпоставка педагогът да осмисля нови възможности за постигане на оптимални резултати при обучението и възпитанието на учениците.

 

В класическата психология най-често прилаганите методи за обучаване и трениране в откривателство са известни като методът „квота“ (търсене на нови подходи, нови изходни точки, нови аспекти или зрителни ъгли за разглеждане на проблемна ситуация или конкретен обект); многократното  „ЗАЩО“ (сполучлив метод за развитие на критично – конструктивно, а не пасивно-съзерцателно отношение към изобразеното).

 

Широко познат и използван метод е и търсенето и пренасяне на аналогии (реални аналогии, абстракти,  фантастични, субективни и т.н .), „ОБРАТНИЯ МЕТОД“, „метод на комбинирането“ – разделяне на елементите и създаване на нови съчетания и много други методи.

 

Умението да се мисли и реагира откривателски, оригинално не е нещо, което едни ученици притежават по природа, а други не и никога не ще успеят да постигнат. Способността да се използва максимално въображението и творческия му потенциал, да се търсят и намират по-богати, по-целесъобразни, по-ефективни решения в човешките дейности, в сицоалния живот, може да се развиват във всеки.

 

УТОЧНЕНИЕ:

 

Повечето съвременни шоли по автогенен тренинг, методът „Силва“, методът на саморегулирането и др. в основата си използват елементи от философията и методиката на източните учения. Съчетани с най-известните в класическата психология и най-често прилагани методи за развитие на въображението, те са условие за очертаване на нови педагогически проекции на бъдещото образование.

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook