^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

За училището

Повече от 260 учители 95 години с дух и сърце са работили и работят за успеха на повече от 28000 гимназисти, учили под покрива на първата Гимназия на нашия град, чийто достоен приемник е ПМГ "Св. Климент Охридски".

Тук са учили Павлето (художник) и поета Анастас Стоянов, актьорите Пламена Гетова и Ивайло Герасков, Йорданка Благоева - спортист номер 1 на високия скок и др. Тук е учил акад. Цветков - създател на храните за космонавти и акад. Ячко Иванов - световен специалист в областта на нанотехнологиите и още 2 академици и 11 професори. Ученици на ПМГ работят в големите научни институти в Лозана, Мюнхен, Магдебург, Хюстън, Берлин и Силиконовата долина в областа на физиката, медицината, биологията и информатиката. Гордеем се и с първия златен медал за България от Международната олимпиада по Информационни технологии на Александър Коларски.
Двама наши ученици са носители на Национална диплома за отличен успех и постижения на национални и международни състезания - Александър Димитров (в област физика) и Зорница Здравкова (в област химия и биолоия).
Това е една пулсираща жива щафета на поколения, при която всяко от тях дава своя принос и дописва историята на града и училището.

Община Монтана изпълнява успешно проект BG16RFOP001-1.026-0001

 

Община Монтана изпълнява успешно проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование”

Общата стойност на проекта е 8 674 723.59 лева, от тях безвъзмездна финансова помощ от програмата е 8 458 516.03 лева, а съфинансирането от бенефициента община Монтана е 216 207.56 лева.

Прочети още...

История на ПМГ

История на Природо- математическа гимназия "Св. Кл. Охридски", гр. Монтана в дати и събития


 Въз основа на проучване на архивни документи е доказано по безспорен начин,че началото на съществуването на Фердинандската непълна смесена гимназия е поставено през 1915 г. със закон на царя и министъра на просветата №2545/04.03.1916г.

Гимназията става пълна смесена /за учениците от IV до VIII клас / през 1943г.

На 13.03.1947г. е направена първата копка на основите на сегашната сграда на училището, а на 13.02.1957г. училището се нанася в новата сграда.

Прочети още...

Нашият патрон

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

БЪЛГАРСКИ СВЕТЕЦ, ПРОСВЕТИТЕЛ И КНИЖОВНИК

 Свети Климент Охридски е роден в Югозападна България около 840 г. Данните за живота му преди неговтата дейност в България са оскъдни. Те се намират в две гръцки жития: "Пространното житие на Климент Охридски" от Теофилакт Охридски и "Кратко житие на Климент Охридски" от Димитър Хоматиан.

Прочети още...

Химн на ПМГ

Химн на ПМГ ”Св. Климент Охридски”

(в чест на 90 годишнината на ПМГ”Св. Климент Охридски”)

Ние сме застанали на прага
между детството и зрелостта.
ПМГ е нашата опора
в тези трудни времена.

Прочети още...

Улицата на моето училище

Имената на улиците пазят историческата памет на града


          През 1992 г. по предложение на Комисията по културата Общински съвет Михайловград решава да преименува 57 улици, 2 площада, 2 училища и 15 ЦДГ. Кино „Георги Димитров” /днес дискотека „Клеопатра”/ е преименувано в кино „Свят”.

Прочети още...

За принципите на работа в ПМГ...

В един от докладите на Римския клуб, отнасящ се до образованието със заглавие: „Няма граници за знанието”, се изтъква необходимостта обучението да се превърне в „изпреварващо”, вместо съществуващото „изоставащо”, което се „влачи на опашката на действителността, не може да я догони и само помага на хората да приемат вече станалото”.

А как е в ПМГ...

Прочети още...

За чуждоезиковото обучение в ПМГ

Обучението по чужди езици (английски и немски език) в ПМГ „Св. Климент Охридски” – Монтана се извършва от висококвалифицирани специалисти с модерни обучаващи системи.

Английският език се изучава от пети клас интензивно и най-масово поради спецификата на училището. Обучението по информатика и информационни технологии изисква отлично владеене на английски език, тай като не само софтуерните продукти са изпълнени на английски език, но и добрата справочна литература е на този език.

Прочети още...

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook