^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
 • КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 • Институции

  Връзки към официалните сайтове и други места в мрежата, свързани с различни институции от системата на образованието. Тук ще намерите адресите на МОН, различни агенции, фондации и др., свързани с образованието.

 • Нормативни документи

  Връзки към места в мрежата, където можете да намерите текстовете на необходимите ви Закони, Наредби, Правилници и редица други нормативни документи, необходими за ежедневната ви работа.

 • Висши учебни заведения

  Наближавайки 12 клас, вие се изправяте пред труден избор - в кой ВУЗ да продължите обучението си и каква да бъде бъдещата ви професия. Тук ще намерите адресите на официалните сайтове на най-големите български ВУЗ, за да се запознаете с техните предложения за бъдещата ви реализация.

 • Издателства (учебници и учебни помагала)

  Тук са публикувани адресите на големите бълграски издателства, предлагащи учебници, учебни помагала, учебна литература, справочници и всичко необходимо за учебния час.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook