^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПЕТЪК

В сила от 15.09.2022 г.   

V

VI

VII

VIII A

VIII Б

1. БЕЛ

1. География

1. ТиП

1. Английски език

1.  Математика

Ваня Найденова

Марияна Стефанова

Валентин Димитров

Иванка Илиева

Павлинка Герасимова

2. Човекът и природата

2. БЕЛ

2. Английски език

2. Английски език

2.  Математика

Мимия Докова

Ваня Найденова

Анита Обретенова

Иванка Илиева

Павлинка Герасимова

3. Математика

3. Изобразително изк.

3. БЕЛ

3.  Математика

3. Английски език

Светлана Станкова

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Павлинка Герасимова

Нели Йорданова

4. География

4. Изобразително изк.

4. Математика

4.  Математика

4. Английски език

Венцислав Рангелов

Валентин Димитров

Светлана Станкова

Павлинка Герасимова

Нели Йорданова

5. ТиП

5. Математика

5. География

5. Английски език

5. ФВС

Валентин Димитров

Светлана Станкова

Росица Христова

Иванка Илиева

Димитринка Тодорова

6. ТиП

6. Математика

6. ФВС

6. Английски език

6. Английски език

Валентин Димитров

Светлана Станкова

Николай Михайлов

Иванка Илиева

Нели Йорданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII В

IX А

IX Б

IX В

 

1. Английски език

1. Биология

1. ФВС

1. История

 

Александър Цонков

Силвия Дренчева

Сашо Борисов

Венцислав Рангелов

 

2. Английски език

2. Философия

2. География

2. Математика

 

Александър Цонков

Цветелина Цветкова

Марияна Стефанова

Мария Еленкова

 

3. ИТ

3. Математика

3. Биология

3. ФВС

 

М.Ценкова/Б. Цонева

Мария Еленкова

Силвия Дренчева

Сашо Борисов

 

4. ФВС

4. История

4. Физика

4. Биология

 

Димитринка Тодорова

Росица Христова

Цеца Кръстева

Силвия Дренчева

 

5. Английски език

5. Английски език

5. Немски език

5. Физика

 

Александър Цонков

Стайка Минчова

Рени Борисова

Цеца Кръстева

 

6. Английски език

6. Физика

6. История

6. Английски език

 

Александър Цонков

Цеца Кръстева

Росица Христова

Стайка Минчова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X А

X Б

X В

 

 

1. Информатика

1. Немски език

1. Химия

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Рени Борисова

Цветомила Ценова

 

 

2. Английски език

2. Информатика

2. Химия

 

 

Елина Бобева

И. Ценков/Цв. Стоянов

Цветомила Ценова

 

 

3. Биология

3. Философия

3. БЕЛ

 

 

Мимия Докова

Цветелина Цветкова

Ваня Крумова

 

 

4. Немски език

4. Биология

4. БЕЛ

 

 

Рени Борисова

Мимия Докова

Ваня Крумова

 

 

5. БЕЛ

5. ФВС

5. Философия

 

 

Ваня Крумова

Николай Михайлов

Цветелина Цветкова

 

 

6. Философия

6. БЕЛ

6. ФВС

 

 

Цветелина Цветкова

Ваня Крумова

Димитринка Тодорова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. III ПП – AE/ФИЛ

1. III ПП – AE/ФИЛ

1. III ПП – AE/ФИЛ

 

 

Обрет./Бобева/Цветкова

Обрет./Бобева/Цветкова

Обрет./Бобева/Цветкова

 

 

2. IV ПП – Мат/Бел

2. IV ПП – Мат/Бел

2. Биология

 

 

Наков/Георгиева

Наков/Георгиева

Силвия Дренчева

 

 

3. Информатика

3. Немски език

3. БЕЛ

 

 

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Рени Борисова

Димитрана Георгиева

 

 

4. Информатика

4. ИТ

4. БЕЛ

 

 

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Б.Цонева /К.Асенов

Димитрана Георгиева

 

 

5. ИТ

5. Информатика

5. Английски език

 

 

Б.Цонева /К.Асенов

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Елина Бобева

 

 

6. Немски език

6. Информатика

6. Английски език

 

 

Рени Борисова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Елина Бобева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

 

 

1. БЕЛ

1. ИТ

1. Биология

 

 

Гергана Горанова

М.Ценкова /К.Асенов

Мимия Докова

 

 

2. ИТ

2. Гражданско образование

2. БЕЛ

 

 

М.Ценкова /К.Асенов

Венцислав Рангелов

Гергана Горанова

 

 

3. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

3. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

3. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

 

 

Обрет./Ранг./Стефанова

Обрет./Ранг./Стефанова

Обрет./Ранг./Стефанова

 

 

4. Информатика

4. БЕЛ

4. Математика

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Гергана Горанова

Мария Еленкова

 

 

5. Английски език

5. Информатика

5. Химия

 

 

Анита Обретенова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Цветомила Ценова

 

 

6. Гражданско образование

6. Английски език

6. Химия

 

 

Венцислав Рангелов

Анита Обретенова

Цветомила Ценова

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook