^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ЧЕТВЪРТЪК

В сила от 06.02.2024 г.  

 

V

VI

VII

VIII A

VIIIБ

1. Математика

1. Технологии и предпр.

1. География

1. БЕЛ

1. Математика

Светлана Станкова

Валентин Димитров

Марияна Стефанова

Ваня Крумова

Красимира Стайкова

2. ФВС

2. Технологии и предпр.

2. Математика

2. Математика

2. БЕЛ

Николай Михайлов

Валентин Димитров

Светлана Станкова

Красимира Стайкова

Ваня Крумова

3. География

3. Математика

3. Физика

3. Английски език

3. ФВС

Венцислав Рангелов

Светлана Станкова

Цеца Кръстева

Иванка Илиева

Димитринка Тодорова

4. БЕЛ

4. Математика

4. ФВС

4. Английски език

4. Английски език

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Димитринка Тодорова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

5. БЕЛ

5. География

5. КМИТ

5. Изобразително изк.

5. Английски език

Ваня Найденова

Венцислав Рангелов

Д. Димитрова/Б. Цонева

Валентин Димитров

Нели Йорданова

6. Изобразително изк.

6. БЕЛ

6. КМИТ

6. Английски език

6. Английски език

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Иванка Илиева

Нели Йорданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII В

IX А

IXБ

IX В

 

1. Английски език

1. Физика

1. История

1. ФВС

 

Александър Цонков

Цеца Кръстева

Венцислав Рангелов

Димитринка Тодорова

 

2. Английски език

2. Биология

2. Физика

2. Химия

 

Александър Цонков

Мимия Докова

Цеца Кръстева

Бисерка Луканова

 

3. Математика

3. История

3. Информатика

3. Биология

 

Красимира Стайкова

Росица Христова

Цв. Стоянов/М. Ценкова

Мимия Докова

 

4. Английски език

4. БЕЛ

4. Информатика

4. Немски език

 

Александър Цонков

Гергана Цветкова

Цв. Стоянов/М. Ценкова

Рени Борисова

 

5. Английски език

5. Математика

5. ФВС

5. История

 

Александър Цонков

Мария Еленкова

Димитринка Тодорова

Росица Христова

 

6. БЕЛ

6. ФВС

6. Немски език

6. Английски език

 

Ваня Крумова

Димитринка Тодорова

Рени Борисова

Стайка Минчова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X А

X Б

X В

 

 

1. История

1. Математика-ИУЧ

1. Биология

 

 

Росица Христова

Стефчо Наков

Силвия Дренчева

 

 

2. ИТ

2. География

2. История

 

 

Цв. Стоянов/М. Ценкова

Марияна Стефанова

Росица Христова

 

 

3. БЕЛ

3. Биология

3. Изобразително изк.

 

 

Димитрана Георгиева

Силвия Дренчева

Валентин Димитров

 

 

4. Биология

4. Изобразително изк.

4. БЕЛ

 

 

Силвия Дренчева

Валентин Димитров

Ваня Крумова

 

 

5. Английски език

5. ИТ

5. БЕЛ

 

 

Стайка Минчова

Цв. Стоянов/М. Ценкова

Ваня Крумова

 

 

6. Математика-ИУЧ

6. История

6. Химия

 

 

Мария Еленкова

Росица Христова

Бисерка Луканова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. IV ПП-БЕЛ/МАТ

1. IV ПП-БЕЛ/МАТ

1. Химия-ИМ

 

 

М. Еленкова/Г. Цветкова

М. Еленкова/Г. Цветкова

Бисерка Луканова

 

 

2. IV ПП-БЕЛ/МАТ

2. IV ПП-БЕЛ/МАТ

2. Немски език

 

 

М. Еленкова/Г.Цветкова

М. Еленкова/Г.Цветкова

Рени Борисова

 

 

3. III ПП-АЕ/Философия

3. III ПП-АЕ/Философия

3. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обред./Бобева/Цветка.

Обред./Бобева/Цветка.

Обред./Бобева/Цветка.

 

 

4. III ПП-АЕ/Философия

4. III ПП-АЕ/Философия

4. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обред./Бобева/Цветка.

Обред./Бобева/Цветка.

Обред./Бобева/Цветка.

 

 

5. БЕЛ

5. Немски език

5. Биология-ИМ

 

 

Гергана Цветкова

Рени Борисова

Мимия Докова

 

 

6. БЕЛ

6. Гражданско обр.

6. Биология-ИМ

 

 

Гергана Цветкова

Венцислав Рангелов

Мимия Докова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

 

 

1. ИТ-ЗМ

1. Информатика-ЗМ

1. ФВС

 

 

Кр. Асенов/Б. Цонева

И. Ценков/Д. Димитрова

Николай Михайлов

 

 

2. ИТ-ЗМ

2. Информатика-ЗМ

2. Гражданско обр.

 

 

Кр. Асенов/Б.Цонева

И. Ценков/Д. Димитрова

Венцислав Рангелов

 

 

3. Информатика-ЗМ

3. ИТ-ЗМ

3. Химия-ИМ

 

 

И. Ценков/Д. Димитрова

Кр. Асенов/Б.Цонева

Бисерка Луканова

 

 

4. Информатика-ЗМ

4. ИТ-ЗМ

4. Химия-ИМ

 

 

И. Ценков/Д. Димитрова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Бисерка Луканова

 

 

5. IV ПП-БЕЛ/МАТ

5. IV ПП-БЕЛ/МАТ

5. Биология-ЗМ

 

 

Д. Георгиева/С.Наков

Д.Георгиева/С. Наков

Силвия Дренчева

 

 

6. IV ПП-БЕЛ/МАТ

6. IV ПП-БЕЛ/МАТ

6. Биология-ЗМ

 

 

Д. Георгиева/С.Наков

Д.Георгиева/С. Наков

Силвия Дренчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook