^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ЧЕТВЪРТЪК

В сила от 15.09.2023 г.  

V

VI

VII

VIII A

VIIIБ

1. Изобразително изк.

1. БЕЛ

1. Английски език

1. БЕЛ

1. Математика

Валентин Димитров

Ваня Найденова

Стайка Минчова

Ваня Крумова

Красимира Стайкова

2. Математика

2. Английски език

2. БЕЛ

2. Математика

2. Английски език

Светлана Станкова

Стайка Минчова

Ваня Найденова

Красимира Стайкова

Нели Йорданова

3. География

3. Математика

3. БЕЛ

3. Английски език

3. Английски език

Венцислав Рангелов

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

4. Човекът и природата

4. Математика

4. География

4. Английски език

4. Английски език

Мимия Докова

Светлана Станкова

Марияна Стефанова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

5. Английски език

5. География

5. Математика

5. Английски език

5. БЕЛ

Стайка Минчова

Венцислав Рангелов

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Ваня Крумова

6. КМИТ-ИУЧ

6. Изобразително изк.

6. ФВС

6. Английски език

6. Английски език

Д. Димитрова/Б. Цонева

Валентин Димитров

Димитринка Тодорова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

 

 

 

 

 

VIII В

IX А

IXБ

IX В

 

1. Английски език

1. История

1. Немски език

1. Физика

 

Александър Цонков

Росица Христова

Рени Борисова

Цеца Кръстева

 

2. Английски език

2. Информатика

2. Физика

2. Химия

 

Александър Цонков

Цв. Стоянов/И. Ценков

Цеца Кръстева

Бисерка Луканова

 

3. Математика

3. Физика

3. Информатика

3. История

 

Красимира Стайкова

Цеца Кръстева

Цв. Стоянов/И. Ценков

Росица Христова

 

4. Английски език

4. БЕЛ

4. История

4. Английски език

 

Александър Цонков

Гергана Цветкова

Венцислав Рангелов

Стайка Минчова

 

5. Английски език

5. Изобразително изк.

5. ФВС

5. ИТ

 

Александър Цонков

Валентин Димитров

Димитринка Тодорова

И. Ценков/Б. Цонева

 

6. БЕЛ

6. Математика

6. Химия

6. Немски език

 

Ваня Крумова

Мария Еленкова

Бисерка Луканова

Рени Борисова

 

 

 

 

 

 

X А

X Б

X В

 

 

1. География

1. Математика-ИУЧ

1. Биология

 

 

Марияна Стефанова

Стефчо Наков

Силвия Дренчева

 

 

2. Биология

2. История

2. БЕЛ

 

 

Силвия Дренчева

Росица Христова

Ваня Крумова

 

 

3. Математика-ИУЧ

3. Биология

3. БЕЛ

 

 

Мария Еленкова

Силвия Дренчева

Ваня Крумова

 

 

4. БЕЛ

4. ИТ

4. Математика-ИУЧ

 

 

Димитрана Георгиева

Цв. Стоянов/М. Ценкова

Мария Еленкова

 

 

5. ИТ

5. География

5. История

 

 

Цв. Стоянов/М. Ценкова

Марияна Стефанова

Росица Христова

 

 

6. История

6. Английски език

6. География

 

 

Росица Христова

Стайка Минчова

Марияна Стефанова

 

 

 

 

 

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. IV ПП-БЕЛ/МАТ

1. IV ПП-БЕЛ/МАТ

1. Химия-ИМ

 

 

М. Еленкова/Г. Цветкова

М. Еленкова/Г. Цветкова

Бисерка Луканова

 

 

2. IV ПП-БЕЛ/МАТ

2. IV ПП-БЕЛ/МАТ

2. Немски език

 

 

М. Еленкова/Г.Цветкова

М. Еленкова/Г.Цветкова

Рени Борисова

 

 

3. III ПП-АЕ/Философия

3. III ПП-АЕ/Философия

3. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обред./Бобева/Цветка.

Обред./Бобева/Цветка.

Обред./Бобева/Цветка.

 

 

4. III ПП-АЕ/Философия

4. III ПП-АЕ/Философия

4. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обред./Бобева/Цветка.

Обред./Бобева/Цветка.

Обред./Бобева/Цветка.

 

 

5. БЕЛ

5. Немски език

5. Биология-ИМ

 

 

Гергана Цветкова

Рени Борисова

Мимия Докова

 

 

6. БЕЛ

6. Гражданско обр.

6. Биология-ИМ

 

 

Гергана Цветкова

Венцислав Рангелов

Мимия Докова

 

 

 

 

 

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

 

 

1. ИТ-ЗМ

1. Информатика-ЗМ

1. ФВС

 

 

Кр. Асенов/Б. Цонева

И. Ценков/Д. Димитрова

Николай Михайлов

 

 

2. ИТ-ЗМ

2. Информатика-ЗМ

2. Немски език

 

 

Кр. Асенов/Б.Цонева

И. Ценков/Д. Димитрова

Марияна Стефанова

 

 

3. Информатика-ЗМ

3. ИТ-ЗМ

3. Химия-ИМ

 

 

И. Ценков/Д. Димитрова

Кр. Асенов/Б.Цонева

Бисерка Луканова

 

 

4. Информатика-ЗМ

4. ИТ-ЗМ

4. Химия-ИМ

 

 

И. Ценков/Д. Димитрова

Кр. Асенов/Б. Цонева

Бисерка Луканова

 

 

5. IV ПП-БЕЛ/МАТ

5. IV ПП-БЕЛ/МАТ

5. Биология-ЗМ

 

 

Д. Георгиева/С.Наков

Д.Георгиева/С. Наков

Силвия Дренчева

 

 

6. IV ПП-БЕЛ/МАТ

6. IV ПП-БЕЛ/МАТ

6. Биология-ЗМ

 

 

Д. Георгиева/С.Наков

Д.Георгиева/С. Наков

Силвия Дренчева

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook