^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ЧЕТВЪРТЪК

В сила от 15.09.2022 г.  

V

VI

VII

VIII A

VIIIБ

1. БЕЛ

1. Математика

1. Химия

1.  Математика

1. БЕЛ

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Цеца Кръстева

Павлинка Герасимова

Гергана Горанова

2. БЕЛ

2. Математика

2. Английски език

2. БЕЛ

2.  Математика

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Анита Обретенова

Гергана Горанова

Павлинка Герасимова

3. Английски език

3. ТиП

3. Математика

3. Английски език

3. ИТ

Стайка Минчова

Валентин Димитров

Светлана Станкова

Иванка Илиева

М.Ценкова /Цв.Стоянова

4. История

4. БЕЛ

4. Изобразително изк.

4. ИТ

4. Английски език

Венцислав Рангелов

Ваня Найденова

Валентин Димитров

М.Ценкова /Цв.Стоянова

Нели Йорданова

5. Математика

5. БЕЛ

5. Биология

5. Английски език

5. Английски език

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Силвия Дренчева

Иванка Илиева

Нели Йорданова

6. Изобразително изк.

6. Човекът и природата

6. История

6. Английски език

6. Английски език

Валентин Димитров

Мимия Докова

Венцислав Рангелов

Иванка Илиева

Нели Йорданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIIIВ

IX А

IXБ

IX В

 

1. Английски език

1. Информатика

1. Физика

1. Изобразително изк.

 

Александър Цонков

Д.Димитрова/М.Ценкова

Цеца Кръстева

Валентин Димитров

 

2. Английски език

2. История

2. Информатика

2. География

 

Александър Цонков

Росица Христова

Д.Димитрова/М.Ценкова

Марияна Стефанова

 

3. БЕЛ

3. Немски език

3. Химия

3. История

 

Гергана Горанова

Рени Борисова

Бойка Симеонова

Венцислав Рангелов

 

4. Английски език

4. Химия

4. Английски език

4. Биология

 

Александър Цонков

Цветомила Ценова

Стайка Минчова

Силвия Дренчева

 

5. Английски език

5. География

5. Изобразително изк.

5. ИТ

 

Александър Цонков

Марияна Стефанова

Валентин Димитров

Б.Цонева /Цв.Стоянова

 

6. Математика

6. ФВС

6. История

6. Химия

 

Светлана Станкова

Сашо Борисов

Росица Христова

Цветомила Ценова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X А

X Б

X В

 

 

1. География

1. ФВС

1. История

 

 

Марияна Стефанова

Николай Михайлов

Росица Христова

 

 

2. ФВС

2. Физика

2. Биология

 

 

Николай Михайлов

Цеца Кръстева

Мимия Докова

 

 

3. История

3. География

3. Английски език

 

 

Росица Христова

Марияна Стефанова

Елина Бобева

 

 

4. Физика

4. Английски език

4. БЕЛ

 

 

Цеца Кръстева

Елина Бобева

Ваня Крумова

 

 

5. БЕЛ

5. История

5. Физика

 

 

Ваня Крумова

Росица Христова

Цеца Кръстева

 

 

6. Немски език

6. БЕЛ

6. География

 

 

Рени Борисова

Ваня Крумова

Марияна Стефанова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIА

XIБ

XIВ

 

 

1. БЕЛ

1. ИТ

1. Биология

 

 

Димитрана Георгиева

Б.Цонева /К.Асенов

Силвия Дренчева

 

 

2. БЕЛ

2. ИТ

2. Биология

 

 

Димитрана Георгиева

Б.Цонева /К.Асенов

Силвия Дренчева

 

 

3. ИТ

3. БЕЛ

3. Химия

 

 

Б.Цонева /К.Асенов

Димитрана Георгиева

Цветомила Ценова

 

 

4. ИТ

4. БЕЛ

4. Немски език

 

 

Б.Цонева /К.Асенов

Димитрана Георгиева

Рени Борисова

 

 

5. III ПП – AE/ФИЛ

5. III ПП – AE/ФИЛ

5. III ПП – AE/ФИЛ

 

 

Обрет./Бобева/Цветкова

Обрет./Бобева/Цветкова

Обрет./Бобева/Цветкова

 

 

6. III ПП – AE/ФИЛ

6. III ПП – AE/ФИЛ

6. III ПП – AE/ФИЛ

 

 

Обрет./Бобева/Цветкова

Обрет./Бобева/Цветкова

Обрет./Бобева/Цветкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

 

 

1. Немски език

1. Английски език

1. Химия

 

 

Анелия Христова

Анита Обретенова

Цветомила Ценова

 

 

2. Математика

2. Немски език

2. Химия

 

 

Мария Еленкова

Анелия Христова

Цветомила Ценова

 

 

3. Математика

3. Информатика

3. Немски език

 

 

Мария Еленкова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Анелия Христова

 

 

4. ФВС

4. Информатика

4. Биология

 

 

Димитринка Тодорова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мимия Докова

 

 

5. Информатика

5. Математика

5. Биология

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мария Еленкова

Мимия Докова

 

 

6. Информатика

6. Математика

6. ФВС

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мария Еленкова

Димитринка Тодорова

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook