^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СРЯДА

В сила от 15.09.2022 г

V

VI

VII

VIII A

VIII Б

1. Математика

1. История

1. ФВС

1. ФВС

1. БЕЛ

Светлана Станкова

Венцислав Рангелов

Николай Михайлов

Димитринка Тодорова

Гергана Горанова

2. География

2. Математика

2. Химия

2. БЕЛ

2. Английски език

Венцислав Рангелов

Светлана Станкова

Цеца Кръстева

Гергана Горанова

Нели Йорданова

3. Изобразително изк.

3. География

3. Математика

3. Английски език

3. Английски език

Валентин Димитров

Марияна Стефанова

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

4. Човекът и природата

4. Човекът и природата

4. БЕЛ

4. Английски език

4. Английски език

Мимия Докова

Силвия Дренчева

Ваня Найденова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

5. Музика

5. Английски език

5. ИТ

5. Философия

5. Информатика

Пламен Крумов

Стайка Минчова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Цветелина Цветкова

М. Ценкова/Цв. Стоянова

6. БЕЛ

6. Музика

6. ИТ

6. Английски език

6. Информатика

Ваня Найденова

Пламен Крумов

Д. Димитрова/Б. Цонева

Иванка Илиева

М. Ценкова/Цв. Стоянова

7. БЕЛ

7.КМИТ

 

7. Английски език

7. Английски език

Ваня Найденова

Д. Димитрова/Б. Цонева

 

Иванка Илиева

Нели Йорданова

VIIIВ

IX А

IX Б

IX В

 

1. Информатика

1. Изобразително изк.

1. Немски език

1. Биология

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Валентин Димитров

Рени Борисова

Силвия Дренчева

 

2. Информатика

2. История

2. Биология

2. Немски език

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Росица Христова

Силвия Дренчева

Рени Борисова

 

3. БЕЛ

3. БЕЛ

3. Химия

3. БЕЛ

 

Гергана Горанова

Димитрана Георгиева

Бойка Симеонова

Ваня Крумова

 

4. Музика

4. БЕЛ

4. Философия

4. БЕЛ

 

Пламен Крумов

Димитрана Георгиева

Цветелина Цветкова

Ваня Крумова

 

5. Английски език

5. Математика

5. История

5. Химия

 

Александър Цонков

Мария Еленкова

Росица Христова

Цветомила Ценова

 

6. Английски език

6. Химия

6. Английски език

6. Математика

 

Александър Цонков

Цветомила Ценова

Стайка Минчова

Мария Еленкова

 

7. Английски език

7. Биология

7. Английски език

7. История

 

Александър Цонков

Силвия Дренчева

Стайка Минчова

Венцислав Рангелов

 

X А

X Б

X В

 

 

1. БЕЛ

1. История

1. Химия

 

 

Ваня Крумова

Росица Христова

Цветомила Ценова

 

 

2. БЕЛ

2. География

2. Биология

 

 

Ваня Крумова

Марияна Стефанова

Мимия Докова

 

 

3. ИТ

3. Химия

3. История

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Цеца Кръстева

Росица Христова

 

 

4. История

4. ИТ

4. Немски език

 

 

Росица Христова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Рени Борисова

 

 

5. Химия

5. Биология

5. Английски език

 

 

Цеца Кръстева

Мимия Докова

Елина Бобева

 

 

6. Биология

6. БЕЛ

6. Философия

 

 

Мимия Докова

Ваня Крумова

Цветелина Цветкова

 

 

7. Философия

7. БЕЛ

7. Музика

 

 

Цветелина Цветкова

Ваня Крумова

Пламен Крумов

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. IV ПП – Мат/Бел

1. IV ПП – Мат/Бел

1.  Математика

 

 

Наков/Георгиева

Наков/Георгиева

Павлинка Герасимова

 

 

2. IV ПП – Мат/Бел

2. IV ПП – Мат/Бел

2.  Математика

 

 

Наков/Георгиева

Наков/Георгиева

Павлинка Герасимова

 

 

3. Информатика

3. Немски език

3. Химия

 

 

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Рени Борисова

Цветомила Ценова

 

 

4.  Математика

4. Информатика

4. Химия

 

 

Павлинка Герасимова

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Цветомила Ценова

 

 

5.  Математика

5. ФВС

5. Биология

 

 

Павлинка Герасимова

Сашо Борисов

Силвия Дренчева

 

 

6. Английски език

6.  Математика

6. Биология

 

 

Елина Бобева

Павлинка Герасимова

Силвия Дренчева

 

 

7. Английски език

7.  Математика

7. ФВС

 

 

Елина Бобева

Павлинка Герасимова

Сашо Борисов

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

 

 

1. Немски език

1. ИТ

1. Математика

 

 

Анелия Христова

М.Ценкова /К.Асенов

Мария Еленкова

 

 

2. Математика

2. ИТ

2. Немски език

 

 

Мария Еленкова

М.Ценкова /К.Асенов

Анелия Христова

 

 

3. ИТ

3. Немски език

3. ФВС

 

 

М.Ценкова /К.Асенов

Анелия Христова

Димитринка Тодорова

 

 

4. ИТ

4. Математика

4. Английски език

 

 

М.Ценкова /К.Асенов

Мария Еленкова

Анита Обретенова

 

 

5. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

5. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

5. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

 

 

Обрет./Ранг./Стефанова

Обрет./Ранг./Стефанова

Обрет./Ранг./Стефанова

 

 

6. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

6. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

6. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

 

 

Обрет./Ранг./Стефанова

Обрет./Ранг./Стефанова

Обрет./Ранг./Стефанова

 

 

7. Английски език

7. ФВС

7. Биология

 

 

Анита Обретенова

Димитринка Тодорова

Мимия Докова

 

 

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook