^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ВТОРНИК

В сила от 15.09.2023 г.    

V

VI

VII

VIII A

VIII Б

1.БЕЛ

1. История

1. Физика

1. Английски език

1. Математика

Ваня Найденова

Венцислав Рангелов

Цеца Кръстева

Иванка Илиева

Красимира Стайкова

2. БЕЛ

2. Математика

2. История

2. Английски език

2. Английски език

Ваня Найденова

Светлана Станкова

Венцислав Рангелов

Иванка Илиева

Нели Йорданова

3. География

3. Музика

3. Математика

3. ИТ

3. Английски език

Венцислав Рангелов

Пламен Крумов

Светлана Станкова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Нели Йорданова

4. ФВС

4. БЕЛ

4. Английски език

4. Английски език

4. Английски език

Николай Михайлов

Ваня Найденова

Стайка Минчова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

5. Математика

5. БЕЛ

5. ФВС

5. Математика

5. ИТ

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Димитринка Тодорова

Красимира Стайкова

Д. Димитрова/Б. Цонева

6. Математика

6. КМИТ-ИУЧ

6. БЕЛ

6. Музика

6. Английски език

Светлана Станкова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Ваня Найденова

Пламен Крумов

Нели Йорданова

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

Николай Михайлов

Светлана Станкова

Ваня Найденова

Цветелина Цветкова

Ваня Крумова

VIII В

IX А

IXБ

IX В

 

1. Английски език

1. Химия

1. Биология

1. ФВС

 

Александър Цонков

Бойка Симеонова

Мимия Докова

Димитринка Тодорова

 

2. Английски език

2. БЕЛ

2. Математика

2. Биология

 

Александър Цонков

Гергана Цветкова

Красимира Стайкова

Мимия Докова

 

3. Английски език

3. БЕЛ

3. Английки език

3. Философия

 

Александър Цонков

Гергана Цветкова

Елина Бобева

Цветелина Цветкова

 

4. ИТ

4. Немски език

4. БЕЛ

4. Математика

 

Д. Димитрова/Б. Цонева

Рени Борисова

Гергана Цветкова

Красимира Стайкова

 

5. Музика

5. История

5. БЕЛ

5. Химия

 

Пламен Крумов

Росица Христова

Гергана Цветкова

Бисерка Луканова

 

6. Математика

6. Биология

6. Философия

6. История

 

Красимира Стайкова

Мимия Докова

Цветелина Цветкова

Росица Христова

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

Димитринка Тодорова

Анита Обретенова

М. Ценкова

Гергана Цветкова

 

X А

X Б

X В

 

 

1. География

1. Информатика

1. Немски език

 

 

Марияна Стефанова

Ц. Стоянов/Д. Димитрова

Рени Борисова

 

 

2. Физика

2. Информатика

2. География

 

 

Цеца Кръстева

Ц. Стоянов/Д. Димитрова

Марияна Стефанова

 

 

3. Немски език

3. Физика

3. ФВС

 

 

Рени Борисова

Цеца Кръстева

Димитринка Тодорова

 

 

4. История

4. Музика

4. Биология-ИУЧ

 

 

Росица Христова

Пламен Крумов

Силвия Дренчева

 

 

5. Английски език

5. Философия

5. БЕЛ

 

 

Стайка Минчова

Цветелина Цветкова

Ваня Крумова

 

 

6. БЕЛ-ИУЧ

6. БЕЛ

6. Физика

 

 

Димитрана Георгиева

Ваня Крумова

Цеца Кръстева

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Димитрана Георгиева

Стайка Минчова

Силвия Дренчева

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. ФВС

1. Математика

1. Химия-ЗМ

 

 

Николай Михайлов

Мария Еленкова

Бисерка Луканова

 

 

2. Математика

2. ФВС

2. Химия-ЗМ

 

 

Мария Еленкова

Николай Михайлов

Бисерка Луканова

 

 

3. Информатика-ЗМ

3. ИТ-ЗМ

3. Математика

 

 

Ц. Стоянов/И. Ценков

К. Асенов/М. Ценкова

Мария Еленкова

 

 

4. Информатика-ЗМ

4. ИТ-ЗМ

4. Биология-ЗМ

 

 

Ц. Стоянов/И. Ценков

К. Асенов/М. Ценкова

Мимия Докова

 

 

5. ИТ-ЗМ

5. Информатика-ЗМ

5. Биология-ЗМ

 

 

К. Асенов/М. Ценкова

Ц. Стоянов/И. Ценков

Мимия Докова

 

 

6. ИТ-ЗМ

6. Информатика-ЗМ

6. ФВС

 

 

К. Асенов/М. Ценкова

Ц. Стоянов/И. Ценков

Димитринка Тодорова

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Цеца Кръстева

И. Ценков

Мимия Докова

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

 

 

1. III ПП-АЕ/Философия

1. III ПП-АЕ/Философия

1. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

 

 

2. III ПП-АЕ/Философия

2. III ПП-АЕ/Философия

2. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

 

 

3. IV ПП-БЕЛ/МАТ

3. IV ПП-БЕЛ/МАТ

3. Химия-ИМ

 

 

Д. Георгиева/Ст. Наков

Д. Георгиева/Ст. Наков

Бисерка Луканова

 

 

4. IV ПП-БЕЛ/МАТ

4. IV-ПП БЕЛ/МАТ

4. Гражданско обр.

 

 

Д. Георгиева/Ст. Наков

Д. Георгиева/Ст. Наков

Венцислав Рангелов

 

 

5. Английски език

5. ФВС

5. Биология-ИМ

 

 

Елина Бобева

Николай Михайлов

Силвия Дренчева

 

 

6. ФВС

6. Английски език

6. Биология-ИМ

 

 

Николай Михайлов

Елина Бобева

Силвия Дренчева

 

 

7. Час на класа

7. Час на класа

7. Час на класа

 

 

Росица Христова

Нели Йорданова

Елина Бобева

 

 

 

Copyright © 2023. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook