^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПОНЕДЕЛНИК

В сила от 15.09.2022 г.  

V

VI

VII

VIII A

VIII Б

1. Английски език

1. ФВС

1. Математика

1. Английски език

1. БЕЛ

Стайка Минчова

Николай Михайлов

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Гергана Горанова

2.КМИТ

2. Английски език

2. Математика

2. Английски език

2. БЕЛ

Д. Димитрова/Б. Цонева

Стайка Минчова

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Гергана Горанова

3.КМИТ

3. Математика

3. Биология

3. Музика

3. Английски език

Д. Димитрова/Б. Цонева

Светлана Станкова

Силвия Дренчева

Пламен Крумов

Нели Йорданова

4. Човекът и природата

4. БЕЛ

4. Музика

4. Английски език

4. Английски език

Мимия Докова

Ваня Найденова

Пламен Крумов

Иванка Илиева

Нели Йорданова

5. Математика

5. История

5. Физика

5. Английски език

5. Английски език

Светлана Станкова

Венцислав Рангелов

Цеца Кръстева

Иванка Илиева

Нели Йорданова

6. Математика

6.КМИТ

6. БЕЛ

6. БЕЛ

6. Музика

Светлана Станкова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Ваня Найденова

Гергана Горанова

Пламен Крумов

7. ФВС

7.КМИТ

7. БЕЛ

7. БЕЛ

7. Английски език

Николай Михайлов

Д. Димитрова/Б. Цонева

Ваня Найденова

Гергана Горанова

Нели Йорданова

VIII В

IX А

IXБ

IX В

 

1. Английски език

1. ФВС

1. БЕЛ

1. Физика

 

Александър Цонков

Сашо Борисов

Ваня Крумова

Цеца Кръстева

 

2. Английски език

2. Физика

2. История

2. БЕЛ

 

Александър Цонков

Цеца Кръстева

Росица Христова

Ваня Крумова

 

3 . Английски език

3. БЕЛ

3. Физика

3. История

 

Александър Цонков

Димитрана Георгиева

Цеца Кръстева

Венцислав Рангелов

 

4. БЕЛ

4. Английски език

4. Математика

4. Немски език

 

Гергана Горанова

Стайка Минчова

Стефчо Наков

Рени Борисова

 

5. БЕЛ

5. Английски език

5. Химия

5. ФВС

 

Гергана Горанова

Стайка Минчова

Бойка Симеонова

Сашо Борисов

 

6. Философия

6. ИТ

6. Английски език

6. Химия

 

Цветелина Цветкова

М.Ценкова/Цв.Стоянова

Стайка Минчова

Цветомила Ценова

 

7. Математика

7. Химия

7. ИТ

7. Английски език

 

Светлана Станкова

Цветомила Ценова

М.Ценкова/Цв.Стоянова

Стайка Минчова

 

X А

X Б

X В

 

 

1.  Математика

1. История

1. Биология

 

 

Павлинка Герасимова

Росица Христова

Силвия Дренчева

 

 

2.  Математика

2. География

2. Химия

 

 

Павлинка Герасимова

Марияна Стефанова

Цветомила Ценова

 

 

3. История

3.  Математика

3. География

 

 

Росица Христова

Павлинка Герасимова

Марияна Стефанова

 

 

4. География

4.  Математика

4. ФВС

 

 

Марияна Стефанова

Павлинка Герасимова

Димитринка Тодорова

 

 

5. Английски език

5. Музика

5. История

 

 

Елина Бобева

Пламен Крумов

Росица Христова

 

 

6. ФВС

6. Химия

6.  Математика

 

 

Николай Михайлов

Цеца Кръстева

Павлинка Герасимова

 

 

7. Химия

7. Немски език

7.  Математика

 

 

Цеца Кръстева

Рени Борисова

Павлинка Герасимова

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. IV ПП – Мат/Бел

1. IV ПП – Мат/Бел

1. Биология

 

 

Наков/Георгиева

Наков/Георгиева

Силвия Дренчева

 

 

2. IV ПП – Мат/Бел

2. IV ПП – Мат/Бел

2. Биология

 

 

Наков/Георгиева

Наков/Георгиева

Силвия Дренчева

 

 

3. Немски език

3. ГО

3. Химия

 

 

Рени Борисова

Цветелина Цветкова

Цветомила Ценова

 

 

4. ИТ

4. Информатика

4. Химия

 

 

Б.Цонева /К.Асенов

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Цветомила Ценова

 

 

5. ИТ

5. Информатика

5. ГО

 

 

Б.Цонева /К.Асенов

Д.Димитрова/Ц.Стоянова

Цветелина Цветкова

 

 

6. ФВС

6. Английски език

6. Немски език

 

 

Сашо Борисов

Елина Бобева

Рени Борисова

 

 

7. ГО

7. Английски език

7. ФВС

 

 

Цветелина Цветкова

Елина Бобева

Сашо Борисов

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

 

 

1. Информатика

1. Математика

1. Химия

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мария Еленкова

Цветомила Ценова

 

 

2. Информатика

2. Математика

2. Биология

 

 

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мария Еленкова

Мимия Докова

 

 

3. ФВС

3. Информатика

3. Биология

 

 

Димитринка Тодорова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Мимия Докова

 

 

4. Математика

4. Информатика

4. ГО

 

 

Мария Еленкова

И. Ценков/Цв. Стоянов

Венцислав Рангелов

 

 

5. Математика

5. ФВС

5. Английски език

 

 

Мария Еленкова

Димитринка Тодорова

Анита Обретенова

 

 

6. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

6. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

6. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

 

 

Обрет./Ранг./Стефанова

Обрет./Ранг./Стефанова

Обрет./Ранг./Стефанова

 

 

7. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

7. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

7. IV ПП –АЕ/Ист/Гео

 

 

Обрет./Ранг./Стефанова

Обрет./Ранг./Стефанова

Обрет./Ранг./Стефанова

 

 

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook