^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПОНЕДЕЛНИК

В сила от 15.09.2023 г.  

V

VI

VII

VIII A

VIII Б

1. Математика

1. КМИТ

1. БЕЛ

1. ФВС

1. Философия

Светлана Станкова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Ваня Найденова

Димитринка Тодорова

Цветелина Цветкова

2. БЕЛ

2. КМИТ

2. Биология

2. Философия

2. БЕЛ

Ваня Найденова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Силвия Дренчева

Цветелина Цветкова

Ваня Крумова

3. КМИТ

3. Човекът и природата

3. Математика

3. БЕЛ

3. Английски език

Д. Димитрова/Б. Цонева

Силвия Дренчева

Светлана Станкова

Ваня Крумова

Нели Йорданова

4. КМИТ

4. Музика

4. Математика

4. Английски език

4. Английски език

Д. Димитрова/Б. Цонева

Пламен Крумов

Светлана Станкова

Иванка Илиева

Нели Йорданова

5. Музика

5. Математика

5. КМИТ

5. Английски език

5. ФВС

Пламен Крумов

Светлана Станкова

Д. Димитрова/Б. Цонева

Иванка Илиева

Димитринка Тодорова

6. Английски език

6. География

6. КМИТ-ИУЧ

6. Английски език

6. Английски език

Стайка Минчова

Венцислав Рангелов

Д. Димитрова/Б. Цонева

Иванка Илиева

Нели Йорданова

7. Човекът и природата

7. Английски език

7. Музика

7. Английски език

7. Английски език

Мимия Докова

Стайка Минчова

Пламен Крумов

Иванка Илиева

Нели Йорданова

VIII В

IX А

IXБ

IX В

 

1. БЕЛ

1. Английски език

1. География

1. Физика

 

Ваня Крумова

Анита Обретенова

Марияна Стефанова

Цеца Кръстева

 

2. ФВС

2. Английски език

2. Английски език

2. История

 

Димитринка Тодорова

Анита Обретенова

Елина Бобева

Росица Христова

 

3. Английски език

3. История

3. Английски език

3. БЕЛ

 

Александър Цонков

Росица Христова

Елина Бобева

Гергана Цветкова

 

4. Английски език

4. ФВС

4. Физика

4. БЕЛ

 

Александър Цонков

Димитринка Тодорова

Цеца Кръстева

Гергана Цветкова

 

5. Философия

5. Физика

5. История

5. Математика

 

Цветелина Цветкова

Цеца Кръстева

Венцислав Рангелов

Красимира Стайкова

 

6. Английски език

6. География

6. ИТ

6. Биология-ИУЧ

 

Александър Цонков

Марияна Стефанова

К. Асенов/М. Ценкова

Мимия Докова

 

7. Английски език

7. ИТ

7. Математика

7. География

 

Александър Цонков

К. Асенов/М. Ценкова

Красимира Стайкова

Марияна Стефанова

 

X А

X Б

X В

 

 

1. Биология

1. Математика

1. Химия-ИУЧ

 

 

Силвия Дренчева

Стефчо Наков

Бисерка Луканова

 

 

2. Математика

2. География

2. Химия-ИУЧ

 

 

Мария Еленкова

Марияна Стефанова

Бисерка Луканова

 

 

3. Немски език

3. Химия

3. Математика

 

 

Рени Борисова

Цеца Кръстева

Мария Еленкова

 

 

4. История

4. БЕЛ-ИУЧ

4. Философия

 

 

Росица Христова

Ваня Крумова

Цветелина Цветкова

 

 

5. Информатика

5. ФВС

5. Биология-ИУЧ

 

 

Ц. Стоянов/И. Ценков

Николай Михайлов

Силвия Дренчева

 

 

6.  Химия

6. История

6. Биология

 

 

Цеца Кръстева

Росица Христова

ЦД

 

 

7. ФВС

7. Биология

7. История

 

 

Николай Михайлов

Силвия Дренчева

Росица Христова

 

 

XI А

XI Б

XI В

 

 

1. Информатика-ЗМ

1. ИТ-ЗМ

1. Математика

 

 

Ц. Стоянов/И. Ценков

К. Асенов/М. Ценкова

Мария Еленкова

 

 

2. Информатика-ЗМ

2. ИТ-ЗМ

2. Немски език

 

 

Ц. Стоянов/И. Ценков

К. Асенов/М. Ценкова

Рени Борисова

 

 

3. ИТ-ЗМ

3. Информатика-ЗМ

3. Английски език

 

 

К. Асенов/М. Ценкова

Ц. Стоянов/И. Ценков

Анита Обретенова

 

 

4. ИТ-ЗМ

4. Информатика-ЗМ

4. Биология-ЗМ

 

 

К. Асенов/М. Ценкова

Ц. Стоянов/И. Ценков

Мимия Докова

 

 

5. Немски език

5. Английски език

5. Биология-ЗМ

 

 

Рени Борисова

Анита Обретенова

Мимия Докова

 

 

6. БЕЛ

6. ФВС

6. БЕЛ

 

 

Гергана Цветкова

Николай Михайлов

Димитрана Георгиева

 

 

7. Гражданско обр.

7. БЕЛ

7. ФВС

 

 

Венцислав Рангелов

Гергана Цветкова

Димитринка Тодорова

 

 

XIIА

XIIБ

XIIВ

 

 

1. ФВС

1. БЕЛ

1. Английски език

 

 

Николай Михайлов

Димитрана Георгиева

Елина Бобева

 

 

2. IV ПП-БЕЛ/Математика

2. IV ПП-БЕЛ/Математика

2. Математика

 

 

Д. Георгиева/Ст. Наков

Д. Георгиева/Ст. Наков

Красимира Стайкова

 

 

3. БЕЛ

3. Математика

3. Химия-ЗМ

 

 

Димитрана Георгиева

Красимира Стайкова

Бисерка Луканова

 

 

4. Математика

4. Немски език

4. Химия-ЗМ

 

 

Красимира Стайкова

Марияна Стефанова

Бисерка Луканова

 

 

5. Немски език

5. Английски език

5. БЕЛ

 

 

Марияна Стефанова

Елина Бобева

Димитрана Георгиева

 

 

6. III ПП-АЕ/Философия

6. III ПП-АЕ/Философия

6. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

 

 

7. III ПП-АЕ/Философия

7. III ПП-АЕ/Философия

7. III ПП-АЕ/Философия

 

 

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

Обрет./Бобева/Цветк.

 

 

 

Copyright © 2023. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook