^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Our first exciting meeting on the Erasmus + CRO BOTICS Project in Tuscany, Italy – 08.12.2019- 13.12.2019

Our first exciting meeting on the Erasmus + CRO BOTICS Project in Tuscany, Italy – 08.12.2019- 13.12.2019

We must definitely say that Grosseto is a very beautiful and clean city. We were impressed by a variety of things. The city was considerably small  but it has it all – extraordinary nature, interesting buildings, restaurants and walking along the streets it really made us feel the Christmas spirit.

 We were personally impressed by the Roman ruins of Rosselle and the Natural Museum we visited afterwards.

The Italian families that hosted us for lunch were very nice and they offered us traditional Italian dishes.

The school in Grosseto which we visited  was also very nice and very different from the schools in Bulgaria. We learnt many new things and it was great fun. We definitely won’t forget this exciting experience!

 

Нашата първа вълнуваща среща по проекта CRO BOTICS, Еразъм + в Тоскана, Италия – 08.12.2019 – 13.12.2019г.

Определено трябва да отбележим, че Гросето е наистина прекрасен и чист град. Бяхме впечатлени от много неща. Градът е сравнително малък, но притежаваше всичко – необикновена природа, интересни сгради, ресторанти и разхождайки се по улиците определено почувствахме Коледния дух.

Особено бяхме впечатлени от Римските руини в Розеле и Природния и Исторически музей, който посетихме след това.

Италианските семейства, на които гостувахме за обяд бяха много мили и ни предложиха различни традиционни италиански ястия.

Училището в Гросето, което посетихме бе много приятно, но и много различно от училищата в България. Научихме много нови неща и беше много забавно.

Определено няма да забравим това вълнуващо преживяване!

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook