^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Първа вълнуваща среща по проекта STARS/First exciting meeting of STARS

Първа вълнуваща среща по проекта STARS

/Students Together Ambitiously Reach the Stars/

В периода 18-22 ноември 2019 година ученици от седми и осми клас на ПМПГ”Св. Кл.Охридски“, с ръководители Марияна Стефанова, Цеца Кръстева и Нели Йорданова участваха в международен обмен в град Сату Маре, Румъния.

Това е първата среща по проекта за звездите. Наши партньори са Полша, Италия, Гърция и Румъния.

В първия ден учениците от петте държави представиха своите страни, родните си градове и училищата, където учат. В следващите дни партньорите участваха в разнообразни дейности по групи – изработиха дигитална книга на приятелството, наблюдаваха уроци по природни науки, математика и биология, включиха се в практически занимания по физика, дърводелство, готварство и градинарство. Организирано бе и посещение на планетариума и етнографския музей в Бая Маре. За шоуто „Аз съм звезда” осмокласничките Зорница, Габриела и Виктория облякоха националните си носии и представиха народни танци от нашия регион. Сладко и незабравимо остава и посещението на фабриката за шоколад в Одореу.

Тази среща е първата от петте, планувани по проекта за звездите. Следващата визита ще бъде през май 2020  в Италия, а ние ще бъдем училището-домакини на третата работна среща през ноември 2020.

Проектът STARS на европейската програма Еразъм + е посветен на актуалното днес  STEM обучение.

 

First exciting meeting of STARS

/ Students Together Ambitiously Reach the Stars /

Duringthe period 18-22of November, 2019,students from the seventh and eighth grades of Maths and Science high school“St. Kl.Ohridski ", with their teachersMariana Stefanova, TsetsaKrasteva and Nelly Yordanova participated in an international exchangemeetingin the town of Satu Mare, Romania.

This is the first meeting of the star projectSTARS. Our partners are Poland, Italy, Greece and Romania.

 The first daystudents from the five countries presented their countries, their hometowns and the schools where they study. The following days everyone participated in various group activities.The partnerscreateda digital book of friendship, observed lessons in natural sciences, mathematics and biology, participated in workshopsin physics, carpentry, cooking and gardening. Thevisitstothe Planetarium and the Ethnographic Museum in Baia Mare were also organized. For the show "I am a star", eighthgraders Zornitsa, Gabriela and Victoria put ontheir national costumes and presented folk dances from our region. The visit ofthe Odoreu chocolate factory has always remainedsweet and unforgettable.

This meeting wasthe first of five planned for the star project. The next visit will be in May 2020 in Italy and we will host the third working meeting in November 2020.

The STARS project of the European Erasmus + program is dedicated to the current STEM education.

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook