^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ВТОРА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ JOB TROTTER В МАДРИД

 

В една слънчева априлска неделя малък самолет остави София зад себе си и прекоси разстояние от 2200 километра, за да ни отведе до столицата на Испания.Втората среща по проекта „Job Trotter“ се състоя в Мадрид и събра на едно място учители и ученици от Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Турция и България. Нашата група бе ръководена от Марияна Стефанова, Юлия Първанова и Мимия Докова, и се състоеше от шестима ученици от 10-ти клас.

Живеейки в семействата на испански ученици, ние имахме възможност да се потопим изцяло в техния бит и култура. Взаимоотношенията с новите ни приятели от другите държави за пореден път ни убедиха, че въпреки различията си, всички се приличаме.

Първия ден бяхме в училището, където провеждахме дейности по проекта. След встъпителната церемония и игрите за опознаване, всеки ученик подготви CV, отговарящо на европейските стандарти.

Вторият ден бе определен за разходка из Мадрид, която включваше превоз с туристически автобус и разглеждане на емблематични за града сгради. Разделени на групи, изпълнихме задача, състояща  се от свързване на обекти в Мадрид с техните имена и описания.

 

Средата на седмицата бе отбелязана с разглеждане на музея Прадо. Останахме поразени от величествените картни и скулптури на Гоя, Веласкес, Тициан, Рубенс, Ел Греко и много други. Невероятната прецизност и изящество на платната ни оставиха без дъх.

 

Четвъртъкът отново прекарахме в училището, заети с проектни дейности. Бяхме разделени на групи по 8 души, от които двама интервюиращи, двама кандидати за работа и четирима оценители. Провждането на интервютата беше филмирано и качено на сайта на училище Зола. Следващата ни задача бе да създадем образ на хора от различни професии, с характерно облекло и описание на необходимите качества. По-късно всяка група пресъздаде на хартия различна емоция, която другите трябваше да разпознаят.

 

Последният ден посетихме старинния град Сеговия и успяхме да се докоснем до традиционното минало на испанците. Разгледахме също и музея за стъкло, намиращ се в близост, където се запознахме с начина на създаване на изумителни стъклени предмети. Денят завърши с кратка церемония, в която взехме активно участие с танц, съчетаващ модерни елементи и традиционни български хора.

 

Престоят в Мадрид, отношенията ни с другите ученици, опитът, който натрупахме, спомените, които създадохме, винаги ще имат стойност.

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook