^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Учебници (2020/2021 г.)

 УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

8 клас

Предмет

 

Издателство

Автори

Заглавие

Български език

"Булвест 2000" ООД

А. Петров и колектив

Български език

Литература

„Просвета- плюс”

К. Топалов и колектив

Литература

Английски език

Focusfor Bulgaria - Pearson

Математика + работни листове

"Анубис" ООД  2017

Т. Витанов и колектив

Математика

Информатика

„Изкуства”

Кр. Манев и колектив

Информатика

Информационни технологии

"Домино"

Иван Първанов, Людмил Бонев

Информационни технологии

Философия

„Анубис”

Иван Колев и Райчо Пожарлиев

Философия

 

Забележка:Учебниците по Английски език  са по заявка и се закупуват организирано след 15.09.2020г.

 

 

9 клас

Предмет

 

Издателство

Автори

Заглавие

Български език

„Булвест 2000“

Ангел Петров и др.

Български език

Литература

„Булвест 2000“

Б.Пенчев, В.Герджикова и др.

Литература

Английски език

Focus for Bulgaria – B1part 1

Немски език

Magnet Smart Band 1 , изд. Klett

Математика

„Просвета-София“АД,

основано 1945

К. Банков, Ил.Цветкова и др.

Математика

Информационни технологии

"Домино"

Иван Първанов, Людмил Бонев

Информационни технологии

Физика и астрономия

 

 

 

 

 

 

 

Физика и астрономия

 

"Булвест 2000" ООД

 

  

 

 

 

"Булвест 2000" ООД

 

М. Максимов

 

 

 

  

 

 

М. Максимов и др.

Физика и астрономия за 8 клас (първа  част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

 Физика и астрономия за 9 клас (втора  част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

I-IIчаст в едно книжно тяло

Химия и ООС

 

 

  

 

Химия и ООС

" Просвета-плюс "

 

 

 

 

 

  

" Просвета-плюс "

Л. Боянова и др.

 

 

 

 

 

  

Л. Боянова и др.

 

 

 

 

Химия и ООС за 8 клас, (първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

  

Химия и ООС за 9 клас, (втора  част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

Биология и ЗО

 

 

 

  

 

 

Биология и ЗО

"Булвест 2000" ООД

 

 

 

 

 

 

 

‚Булвест 2000" ООД

Владимир Овчаров и др.

 

 

 

 

 

 

Владимир Овчаров и др.

Биология и здравно образование за 8 клас, (първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

 

Биология и здравно образование за 9 клас, (втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

История и цивилизации

 

 

  

 

 

История и цивилизации

„Просвета-София“ АД, основано 1945

 

 

 

 

 

 

 

„Просвета-София“ АД, основано 1945

 

Борислав Гаврилов и др.

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Груев и др.

История и цивилизации за 8 клас, (първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

 

История и цивилизации за 9 клас , (втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

География и икономика

 

 

 

 

 

География и икономика

„Булвест-2000“

 

 

 

 

 

 

 

 

„Булвест-2000“

 

 

Р. Пенин и др.

 

 

 

 

 

Р. Пенин и др.

 

География и икономика за 8 клас,  (първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

 

География и икономика за 9 клас,  (втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

I-IIчаст в едно книжно тяло

Философия

„Анубис“

Р.Пожарлиев и др.

Философия за 9 клас

 

Забележка:Учебниците по Английски език и немски език са по заявка и се закупуват организирано след 15.09.2019г.

 

  

 10 клас

Предмет

 

Издателство

Автори

Български език

„Просвета - София“ АД

В. Михайлова, Й. Тишева и др.

Литература

„Булвест-2000“

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

Б. Пенчев и др.

Английски език

Pearson Focus for Bulgaria – B1part 2. Patricia Reilly

Немски език

 Klett

Magnet Smart Band 2,

Математика

„Просвета - София“ АД

К. Банков и др.

ИТ

„Просвета - София“ АД

Н. Николова и др.

Философия

„Анубис“

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

Р.Пожарлиев и др.

Физика и астрономия

„Булвест-2000“

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

М. Максимов и др.

Химия и ООС

„Просвета - София“ АД

Л. Боянова и др.

Биология и ЗО

‚Булвест -2000"

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

В. Овчаров и др.

История и цивилизации

„Просвета-София“ АД

П. Павлов и др.

География и икономика

„Булвест-2000“

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

Р. Пенин и др.

Изобразително изкуство

„Просвета-София“ АД

П. Цанев и др.

Музика

„Просвета-София“ АД

Л. Пейчева и др.

 

 

11 клас

Учебниците за 11 клас – Общообразователна и профилирана подготовка, ще бъдат обявени след заповед за утвърждаване от МОН

 

12 клас

Предмет

 

Издателство

Автори

Заглавие

Български език

„Просвета-София“ АД

Т.Ангелова и колектив

Български език

Литература

ИК "Анубис" ЕООД

В.Стефанов и Панов

Литература

Английски език

Opportunities for Bulgaria – C1

Немски език

Klett

 

 Kleff-Deutsch-Direct-3

Математика

12 а, б, вкласове

„Просвета-София“ АД

Запрянов и колектив

Математика - ПП

Математика

 12 г клас

ЕТ " Архимед "

Паскалеви

Математика - ЗП

Свят и личност

„Просвета-София“ АД

М.Грекова и колектив

2008/2017 г.

Свят и личност

Физика и астрономия

"Булвест 2000" ООД

М.Максимов и Г. Христакудис

Физика и астрономия /за 10 клас/

Биология и ЗО

 12 г клас

„Просвета-София“ АД

Г. Марков и колектив

Биология и здравно образование за 11 клас -ПП

История и цивилизация

„Просвета-София“ АД

В. Гюзелев и колектив, 2014 г.

История и цивилизация за 11 клас - ЗП

География и икономика

„Просвета-София“ АД

Н. Димов и колектив

География и икономика за 10 клас - ЗП

 

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook