^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ДЗИ'2022-резултати

Зрелостниците от ПМПГ “Св.Климент Охридски“ - Монтана постигнаха на ДЗИ 2022 резултати, по-високи над средните за областта и страната. 

Прочети още...

Състезанието „Аз мога тук и сега“, 3 – 5 юни, 2022 г.

Ученици от ПМПГ „Св. Кл. Охридски“, Монтана се завърнаха от състезанието по информатика, ИТ и визуални изкуства „Аз мога тук и сега“- eдинение от съмишленици, работещи в полза на и за деца, юноши, младежи и учители от средното образование, основател и председател е Кристалин  Чавдаров – собственик и управляващ Киви дизайн. Състезанието се проведе в град Девин и в него се включиха над 400 участници.

Прочети още...

Награди за наши ученици

На 31.05.2022г. г-жа Трайка Трайкова, Началник на РУО-Монтана, награди Иван Макавеев от 12.,,в" кл. и Стефани Антонова от 10,,в"кл. за достойното им представяне на националната олимпиада по Български език и литература. Те се наредиха сред най-добрите ученици от София, Варна, Пловдив и други градове. Желаем им да покоряват още много върхове!

Прочети още...

„ Ден на отворени врати“- Окръжен съд Монтана

На 18.04.2022 година Окръжен съд – Монтана и Окръжна прокуратура – Монтана проведоха  информационна кампания  „Ден на отворени врати“, която премина под надслова „Открито за съдебната власт“. Ученици от 10 клас на Природо- математическа профилирана гимназия „ Св. Климент Охридски“ гостуваха в Съдебната палата и се запознаха с историята на съдебните органи в България и дейността на службите в съда. 

Прочети още...

,,Знаците, които говорят"

Така са наричани буквите от глаголическата азбука. За нейното значение, символика и лечебна сила говориха Теодора /8,,а,,кл./, Любомир и Виктория /8,,в,,кл./ в обобщителен урок, проведен на 13.04.2022 г. в зала ,,Европа" в нашата гимназия. 

Прочети още...

Конкурс за училищна лавка

ОБЯВА

ПМПГ ”Св. Климент Охридски”, гр. Монтана и ПГПЧЕ” Петър Богдан”, гр. Монтана на основание чл.13, ал.5 и ал.6от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и заповед №.№.РД-15-231-1/30.03.2022г. на директора на ПМПГ ”Св. Климент Охридски”, гр. Монтана  във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС

за отдаване под наем за срок от 5 (пет)години на помещение част от недвижим имот публична общинска собственост

Прочети още...

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook