^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Проекти на тема "Устройство на клетка"

Ученици от пети клас на ПМПГ "Кл. Охридски" изработиха проекти на тема "Устройство на клетка", в часовете по Човек и природа. Малките природолюбители с лекота усвоиха знанията за растителна и животинска клетка и ги приложиха при изработването на оигинални модели.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook