^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Втора награда за Златимир Петров и отлично представяне на Владислав Каменов на Десета ученическа научна сесия на Ученическия институт на БАН

Златимир Петров спечели ВТОРА награда на Десета ученическа научна сесия на Ученическия институт на БАН, проведена на 2-3 декември, 2023 г. Владислав Каменов представи отлично проекта си „Система за управление на автомобили под наем“ на трудната за представяне сцена в зала „Марин Дринов“ на БАН на същия форум. Двамата ученици са съответно от 11 А и 10 А клас на ПМПГ „Св. Кл. Охридски“.

Златимир представи проекта си „Прототип на робо-платформа“. Основните използвани технологии са: Arduino IDE, C#, C++, HTML 5, CSS, Visual Studio Code и Adobe Photoshop, а предназначението му е доставка на храна, лекарства и малки товари на близки разстояния. Ученикът е програмирал 3pi робот да върви по различни маршрути и е създал уеб сайт с демонстрации и указания. Златимир впечатли с атрактивно представяне, сложност на технологиите и обосновани отговори на поставените въпроси.

Проектът на Владислав Каменов е в областта на базите от данни и представлява софтуерно приложение, което помага за оптималното въвеждане, съхранение, търсене и обмен на данни. Владислав представи безупречно своя проект пред комисията в състав: д-р Тодор Брънзов, ИМИ – БАН - председател на журито и членове доц. Евгения Сендова и Емил Келеведжиев чрез интерактивна презентация. Основната използвана технология е многоплатформената програмата Base от пакета LibreOffice, а предварителната рецензия на проекта е оценена с максималните 32 от 32 възможни точки.

Общият брой на авторите на проектите на юбилейната сесия е 109, участниците са от 17 града от 29 училища.

Поздравления, момчета!

Бистра Цонева

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook