^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Свободно място в VII клас

Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“

На основание чл. 104, т. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ОБЯВЯВА

 1/едно/ свободно място в VIIклас за учебната 2023/2024година:

Критерии за класиране на кандидатите – съгласно Регламент за прием в V клас на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ и ранг-листата на кандидатите от 2021 г.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook