^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

„Мит и философия“ и „ Символи на демокрацията“

През месец октомври в ПМПГ „ Св. Климент Охридски“ се проведоха два бинарни урока: „Мит и философия“ в 8. клас и „Символи на демокрацията- парламент и конституция“ в 11. клас- профилирана подготовка.

   Урокът в 8. клас се проведе от г-жа Гергана Горанова – учител по български език и литература и г-жа Цветелина Цветкова- учител по философия.  В рамките на два учебни часа учениците, заедно със своите учители, проследиха възникването и същността на мита и митологията като предпоставка за развитието на философията в Древна Гърция. Гости на урока бяха г-жа Красимира Иванова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, г-н Иван Ликов – старши експерт по български език и литература, г-жа Бойка Симеонова – директор на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ и колеги от методическото обединение по български език и литература.

   Урокът в 11. клас- профилирана подготовка се проведе от г-жа Анита Обретенова- учител по английски език  и г-жа Цветелина Цветкова- учител по философия и гражданско образование. Учениците в рамкита на един учебен час дефинираха понятията: демокрация, парламент, конституция; разгледаха и обсъдиха приликите и разликите във формите на управление на страните: САЩ, България и Великобритания и проследиха спецификите в структурата на парламентите и основния закон в трите държави.

Гости на урока бяха г-жа Красимира Иванова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, г-жа Кристина Боянова – старши експерт по чужд език и по майчин език, г-жа Бойка Симеонова – директор на ПМПГ „Св. Климент Охридски“, г-н Стефчо Наков - зам. директор по учебната дейност, г- жа Елина Бобева- учител по английски език и г-жа Елена Иванова- учител по философия в ПГПЧЕ „ Петър Богдан“.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook