^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

„Клас на годината“

Номинация „Клас на годината“

За пета поредна година в ПМГ “Св. Климент Охридски“ се обявява началото на конкурса „Клас на годината“ !

Целта е да се стимулира и поощри изграждането на дейни ученически колективи, способни да проявяват инициатива, да работят в екип и да взимат активно участие в общоучилищния живот. В него могат да участват всички - без V и VIII-те класове, тъй като се оценяват постиженията от изминалата учебна година. Призът се връчва на тържество, посветено на Патронния празник на гимназията – 25 ноември.

Всеки клас може да подготви своята кандидатура въз основа на подробни критерии, разработени от председателите на Методическите обединения на класните ръководители и съобразени с предложенията на Ученическия съвет. Със заповед на Директора се назначава комисия, която разглежда подадените документи за участие в номинацията „Клас на годината” като спазва утвърдените критерии и изготвя протокол за класиране.  

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook