^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Представителна изява на клуб „Мултимедия“

Учениците от клуб „Мултимедия“ по програма „Образование за утрешния ден“ представиха своите проекти пред госпожа Симеонова – Директор на ПМПГ „Св. Кл. Охридски“. По-важните теми в курса на обучение бяха: цветови палитри, 3 D моделиране, фрактална графика, видеообработка и зачитане на авторските права, реализирани основно чрез програмите Blender, Chaos Pro и Open Shot. 
С най-сложни и красиви проекти през време на обучението се отличиха шестокласниците Нанси Колева, Анна Цветанова, Габриел Горанов и Светослав Костов.
На представителната изява учениците показаха видео със своите разработки, както и умения за работа с цветове и геометрични обекти. Беше засегната темата за практическото приложение на изучавания материал. Най-добре се представи Никола Благоев от 8 Б клас, който демонстрира в реално време създаване на анимирани обекти. 
Бистра Цонева
Линк към видеото с проекти на учениците от клуба:
 
Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook