^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Урок по философия на правото в ПМПГ- Монтана

На 25.06.21 г. се проведе практически урок в 10. клас съвместно с Окръжен съд- Монтана на тема „Съдебната власт. Съдът като институция“. Съдия Кралева запозна десетокласниците с историята на съдебната система в България след Освобождението, съвременното устройство на съдебната власт и дейността на Окръжен съд-Монтана. 

Интерес сред учениците предизвика разказът за дейността на поета Иван Вазов като съдия в Берковица и обсъждането на качествата, които трябва да притежават кандидатите за магистрати днес. Гост на урока бе г-жа Бойка Симеонова- Директор на гимназията, с която в края на часа представителите на Окръжен съд и г- жа Цветелина Цветкова- учител по философия, обсъдиха възможностите за нови срещи, лекции и симулативни процеси през следващата учебна година. Всички тези дейности се провеждат в рамките на образователна програма „ Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook