^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Проект ,,Млади репортери за местна демокрация“

Основната  цел на проект ,,Млади репортери за местна демокрация“ е обогатяването знанията на учениците за ролята на  медиите, подобряване  на демократичната култура и гражданската им осведоменост .

          Проектът се осъществи от февруари  2020 г. до февруари 2021г. онлайн, поради пандемията от KOVID 19 благодарение на Дружество на  ООН за България и с партньорство с фондация „За ново партньорство в журналистиката“. Осем  ученици от 11.,,в“ клас- Иван, Гергана, Ива, Силвина, Виктор и Виктория,Йоана и Мила и Мариета от 11.,,г“клас на ПМПГ “Свети Климент Охридски” се включиха в проекта. Първата реална работна среща беще проведена през октомври 2020г. с участието на г-н Иво Иванов – Председател на Общинския съвет в Монтана и г-жа Нели Василева- експерт в Община Монтана. Учениците активно участваха в срещите с журналисти и координаторите на проекта от дружество ООН за България. В проекта се включиха ученици от градовете СУ“Св.св.Кирил и Методий“- Карнобат, ПГ по туризъм във Варна, ОДК- Велико Търново и Езикова гимназия „И.Вазов“- Пловдив, под  компетентното ръководство на проф.д-р М. Нейкова и проф.Филева от СУ “Св.Кл.Охридски“, ас.д-р Вълков от УНСС. Проведените онлайн  семинари с учениците допринесоха за развитието на  умения за работа в екип, комуникационни умения, създаване на медийно съдържание и работа с информация. Резултат от проекта е създаването на първияза тази година  брой на училищния вестник “ Призма”

         По-късно ще предоставим  и помагалото, създадено от Дружество за ООН на финала на проекта. 

 

 Координатор на проекта в ПМПГ “ Св.Кл.Охридски”

 старши  учител Димитрана Георгиева

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook