^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ВАЖНО!!! График за обучение от 23.11.2020 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с влошената епидемична обстановка и постоянно нарастващия брой заболели с COVID-19 в област Монтана, по предложение на педагогическия съвет, Обществения съвет към училището и решение на Областния кризисен щаб, обучението на учениците в ПМПГ „Св. Кл. Охридски“ – Монтана (в прогимназиален и гимназиален етап) ще се осъществява по следния график (редуване на присъствено и онлайн обучение на учениците по випуски):

По време на присъственото обучение учениците ще бъдат разпределени през класна стая с цел подсигуряване на дистанция и избягване на струпване на ученици и педагогически персонал. Ще се спазват всички утвърдени противоепидемични мерки. 

Учениците, които се обучават в електронна среда от разстояние, ще спазват утвърденото седмично разписание и учебното време за втора/първа смяна.

За всички ученици носенето на лични предпазни средства в общите и закрити части на учебната сграда и физкултурния салон на училището, е задължително.

Носенето на лични предпазни средства е задължително по време на учебните часове.

Изключения се допускат:

  • в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности за ученици от една паралелка и се спазва разстояние по – голямо от 1,5 метра;
  • за учениците - при четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения.

В тази сложна обстановка и риска от струпване на хора в ограничено, затворено пространство се създават сериозни предпоставки за увеличаване опасността от заразяване. Ръководството и колективът на училището отчита и факта, че продължителното обучение на учениците в електронна среда води до намаляване на тяхната мотивация и определено затруднява ефективно провеждане на учебния процес. По тази причина, съобразявайки се със заповедите на министъра на здравеопазването и на министъра на образованието и науката, които предлагат динамичен и гъвкав подход при провеждане на хибридно обучение, решихме да предложим този график за обучение, за да има и периоди на присъствено обучение в училището.

Разчитам на Вашето отговорно и съзнателно отношение към правилата, които следва да спазват децата, за да пазим, както тяхното здрава, така и здравето и на техните преподаватели.

Обучението от разстояние в електронна среда е задължително за учениците. Оценяват се знанията и компетентностите на учениците, поставят се оценки и се отбелязват отсъствията. Използваме платформата - Microsoft Teams – виртуална класна стая.

Разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност

Уверена съм, че заедно ще се справим!

Бойка Симеонова
Директор на ПМПГ „ Св. Климент Охридски“ гр. Монтана

 

Copyright © 2023. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook