^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

3D Моделиране с клуб „Мултимедия“

Клуб Мултимедия при ПМПГ „Св. Кл. Охридски“, Монтана, завърши дейността си за учебната 2019/2020 година с присъствено практическо занятие по 3 D моделиране на 26 юни, 2020 г. Клубът е включен в Заниманията по интереси в направление „Дигитална креативност“. 

През учебната година учениците работиха на свободната програма Blender, на която създадоха геометрични обекти, 3 D модели на обекти от природата и творчески проекти. През време на дистанционното обучение учениците наблюдаваха демонстрация на работата на 3D принтер, реализиращ техни проекти. На присъственото занятие беше отпечатан проекта на Христина Нинова и Димитър Нисторов от 7 клас, който представлява митично същество.

Друг акцент в занятието беше работа със звук в системата за начална ориентация в роботиката Tinusaur.На тази система е базиран и проектът „Числата светят”на Феодора Феодорова и Христина Нинова, с който те участваха on-line в Областния кръг на Националната олимпиада по информационни технологии.

Видеа от практическото занятие и on-line демонстрациите:

https://youtu.be/qy5LDzwzqZ0

https://youtu.be/cU4wO3UAmTw

https://youtu.be/8CCcM28-TgU

https://youtu.be/znyMqMMF1pM

 

Бистра Цонева

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook