^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Пречиствателна станция

На 15.05.2013 г. участниците в Клуб „Химията в живота на хората – за и против“ по проект „УСПЕХ“ от ПМГ-Монтана посетихме и се запознахме с жизненоважната роля на изградената по европейски проект Пречиствателна станция на отпадни води край град Монтана.

Голям интерес предизвика у нас организираният високотехнологичен процес на пречистване на отпадните води от замърсители чрез утаяване и филтруване, използването на биологични методи, при които замърсителите ставата храна за микроорганизми и се превръщат накрая в биотор. Убедихме се, че човекът има решаващо значение при опазването на околната среда.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook