^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Фотоконкурс

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - МОНТАНА
ЕКОКЛУБ И КЛУБ ”ДА СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКОТО”

О Б Я В Я В А Т

ФОТОКОНКУРС
„ОБИЧАМ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА”

Целта на конкурса е всеки участник да представи своето виждане за красотата на България през различните  сезони.
В конкурса могат да участват:
  • ученици V – VІІІ клас;
  • ученици ІХ – ХІІ клас;
  • родители.
Условия за участие:
  1. Всеки участник може да представи до 3 авторски снимки, които не са представяни в други конкурси;
  2. Всички снимки трябва да са предоставени на фотохартия, дигитални файлове не се приемат; Размер: минимум А4 (21х30см)
  3. Всяка снимка да е придружена с информация за заснетия обект;
  4. Участниците трябва да предоставят и следната информация:
  •  за ученици: трите имена, училище и клас;
  •  за родители: трите имена и адрес за контакти
 
Творбите да се предават на ръководителите на клубовете: г-жа М.Докова, г-жа Ив.Николова или по пощата на адрес:
 
ПМГ „Св.Климент Охридски”
(За конкурса „Обичам българската природа”)
ул. Юлиус Ирасек 7
гр. Монтана, ПК 3400
 
Краен срок: 20 април 2016 година.
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на сайта на ПМГ „Св. Климент Охридски” – Монтана  (www.pmgmontana.com)  в навечерието на Деня на Земята
Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook