^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Думи в багри

Какво се случва, когато лириката на Н.Лилиев докосне младия човек? Ние, учениците от 8"в" клас намерихме отговорите на този въпрос в часовете по БЕЛ. По възложена от г-жа Георгиева задача изготвихме своите постери като изразихме чувствата в многоцветни пеперуди.Така думи и багри станаха едно цяло преживяване.
   
Велина,8 "в"кл.

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook