^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

На посещение в регионалното депо за отпадъци

На 05.06. 2015гвъв връзка със Световния ден на околната среда ученици от  ПМГ посетиха регионалното депо за отпадъци. Посещението беше осъществено с любезното съдействие на дългогодишните ни партньори от РИОСВ-Монтана.

Учениците разгледаха инсталацията за предварително сепариране и преработка на твърди битови отпадъци,запознаха се с принципите й на работа и технологичните процеси.Управителят на депото, г-жа Мариела Живкова, разказа за някои добри практики в Европа за разделно събиране,рециклиране и компостиране на отпадъците.

Учениците изразиха загриженост от бързината, с която се изчерпват природните ресурси, както и от факта,че създаваме отпадъци много по-бързо, отколкото те могат да се превърнат отново в полезен ресурс.

Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб.  Честването на този ден се е превърнало в значима глобална платформа за въвличане на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в над 100 държави.Това е добра възможност за хората да обединят усилията си за позитивно въздействие върху планетата. Темата на Световния ден на околната среда тази година е:„Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим“. Призивът е посветен на отговорното управление на природните ресурси на планетата.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook