^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СПИСЪК на учениците, приети и записани за обучение в V клас през учебната 2015/2016 година след І етап на класиране

СПИСЪК
на учениците, приети и записани за обучение в V клас
през учебната 2015/2016 година след І етап на класиране
 

Име, презиме, фамилия

Училище от което идва ученика

Населено място

Общ брой точки от състезанията

Мирослав Цветанов Дамянов

ІІІ

Монтана

195

Мария Стефанова Костова

Монтана

176

Мари Тодорова Луканова

Монтана

173

Мартин Емилов Върбанов

V

Монтана

164

Ина Иванова Валериева

ІV

Монтана

158

Валентин Цветанов Киров

І

Монтана

154

Ивайло Андреев Аспарухов

ІV

Монтана

153

Георги Пламенов Димитров

ІІІ

Монтана

134

Борислав Валери Васков

V

Монтана

131

Александра Бисерова Трифонова

ІІ

Монтана

130

Теодора Пламенова Пелова

ІІІ

Монтана

130

Цветомир Богомилов Живков

ІV

Монтана

130

Ивайло Петров Иванов

ІІІ

Монтана

127

Мария Викторова Евгенева

V

Монтана

127

Георги Илиянов Ценков

ІV

Монтана

122

Иван Красимиров Александров

ІV

Монтана

118

Кристиян Красимиров Вълков

ІV

Монтана

117

Георги Каменов Каменов

VІІ

Монтана

116

Аника Славелин Ангелова

ІІІ

Монтана

115

Адриан Огнемиров Георгиев

Монтана

111

 

ПМГ “Св. Климент Охридски” обявява  9/девет/ свободни места, незаети след първи етап на класиране.

Класирането се извършва съгласно чл. 3 и чл.4. от Регламента.

Подаване на заявление за участие във второ класиране се приемат на 08 и 09 юни 2015 год. в кабинета на директора /стая 209/

 

 

ЦЕЦА КРЪСТЕВА

За Директор на ПМГ-Монтана

Заповед № РД-440/30.01.2015г.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook