^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2014/2015 година

На основание чл. 51, ал. 3 от ППЗНП и Решение на Педагогическия съвет – Протокол № 13/27.06.2014 година, Природоматематическа гимназия” Св. Климент Охридски” Монтана 

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2014/2015 година, както следва:

  • за Х клас профил природоматематически - инф. технологии        – 2 ученици
  • за Х клас профил природоматематически - биология                     – 1 ученик
  • за ХІ клас профил  природоматематически – информатика           – 1 ученик
  • за ХІ клас профил  природоматематически - инф. технологии       – 4 ученици
  • за ХІ клас профил природоматематически - биология                    – 2 ученици

Кандидатите за свободните места подават следните документи:

  1. Заявление до директора на Природоматематическа гимназия” Св. Климент Охридски” Монтана 
  2. Копие от учебен план по  който ученикът се е обучавал.

Всички кандидати за обявените свободни места ще се приемат след успешно полагане на приравнителни изпити в случаите, когато учебния план по който се е обучавал ученикът е различен от действащия учебен план в Природо-математическа гимназия ”Св. Климент Охридски” Монтана.
Приравнителните изпити ще се провеждат от 03.09.2014 год. по график, определен със заповед на директора.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook