^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Учените на БАН в ПМГ Монтана

В ПМГ, под вещото ръководство на доцент Гагова от Българската Академия на Науките, се проведе един „необикновен урок по литература“ под формата на лекция и дискусия на тема „Образът на жената в средновековната литература“ с участието на 9а клас.
Дискусията бе увлекателна и интересна за всички. Въпросите, зададени от лектора, даваха възможност на гимназистите да изразят собствената си гледна точка, да разкрият схващанията си за света на Средновековието, да съпоставят различни ценностни системи.

рокът започна на фона на музиката на Йоан Кукузел. След края на дискусията ученички от 9а клас подариха на доцент Гагова рисунки (изработени по време на часа) вдъхновени от темата на урока.
 Гостите – учители по български език и литература от областта, директорът на ПМГ, госпожа Йотова, М.Иванова – старши експерт в РИО Монтана бяха впечатлени от широката обща култура на възпитаниците на Гимназията.

  

 

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook