^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПРОЕКТ „ПЛАНЕТАТА В НАШИТЕ РЪЦЕ”

Успешно завърши работна среща в Румъния по екологичен проект „Планетата в нашите ръце”. Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски” – Монтана  участва в проекта втора година с още пет държави – Румъния, Полша, Словения, Унгария и Турция. 


Темата на този етап бе водата на планетата. Международните екипи се събраха в Орадеа (206 000 ж.) – един от най-старите градове (1113 г.) на западната румънска граница. 


Участниците от изброените държави представиха своите разработени продукти по темата; бяха извършени и практически наблюдения и посещения на водопречиствателна станция, каптажни и дренажни съоръжения в околностите на града.
Интерес предизвикаха посещенията на Трансилванските солни мини със соленото езеро, на Мечата пещера с естествени, причудливи сталактонови образувания, които водата от векове продължава да вае…


Предстои Унгария с амбициозната тема – въздух и как да сведем до минимум вредните емисии във въздуха, без който не можем.
Най-ценното в дейностите по проекти са контактите с други народи, с друга история, манталитет, култура; обменът на идеи, възможността да сравниш своята визия с друга.
И младите хора на света заговарят на един разбираем език – езика на толерантността и разбирателството.

Март, 2014 г.
Орадеа - Монтана

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook