^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

КЛАС НА ГОДИНАТА

На 25 ноември 2013 г., за пета поредна учебна година, на тържеството, посветено на Патронния празник на гимназията бе връчен призът „КЛАС НА ГОДИНАТА“.

Комисия в състав:

Председател: Арсения Димитрова-ст. учител по немски език

Членове:

  1. Татяна Николова - ст. учител по изобразително изкуство
  2. Сашо Борисов - ст. учител по физическо възпитание и спорт
  3. Милена Димитрова – педагогически съветник
  4. Иван Русимов - председател на УУС,

подробно обсъди представените кандидатури в съответствие с приетите критерии  и взе трудно решение, а именно:

Призът „ КЛАС НА ГОДИНАТА“ за учебната 2012/2013година, за постигнати отлични резултати в учебно –възпитателния процес, за изграждане на колектив със собствена визия и гражданска позиция, за иницииране, организиране и дейно участие в общоучилищните мероприятия, за активно участие в извънкласни и извънучилищни форми на работа и значими индивидуални и групови успехи на състезания, конкурси и олимпиади на регионално, национално и международно ниво се присъжда за втора поредна година на XIIб клас, с класен ръководител г-н Стефчо Наков.

На ВТОРО МЯСТО класира IXa  клас, с класен ръководител г-н Цветан Стоянов.

На ТРЕТО МЯСТО класира XIб клас, с  класен ръководител г- н Илиян Ценков.

Поощрителната награда комисията присъди на VI клас, с класен ръководител г-жа Иванка Николова, за отлични учебно –възпитателни резултати, за активно участие в училищни, общински, регионални, областни, национални и международни изяви и състезания.

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook