^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

„Ден на отворените врати” в Административен съд Монтана

На 07.06.2019 г. ученици от Клуб за правата на детето и Клуб „Правни консултанти“ при ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – Монтана посетиха Административен съд гр. Монтана по повод „Ден на отворените врати“ на тема „Административното правосъдие – запознаване с работата на Административен съд гр. Монтана”.

Учениците се запознаха с работата на служба „Деловодство“, служба „Съдебни секретари“, с участниците в съдебния процес, протичането на съдебните заседания и влязоха в ролите на съдия, прокурор и адвокат.

 Председателят на Административен съд - съдия Евгениев, в разговор с учениците ги запозна с цялостната дейност на съда, представи конкретни примери от юридическата практика, свързани с поставени от тях въпроси и разясни процеса на разпределение на постъпилите за деня преписки чрез електронната система за разпределение на делата на случаен принцип.

 Посещението в Административен съд - Монтана повиши правната култура на учениците за защита правата и достойнството им, предизвика въпроси и генерира идеи за бъдещи дискусии в клубовете.

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook