^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

„Логиката…”

На 18.11.2015 г. учителите Цветелина Цветкова –по философия, Пепа Петрова – по математика и Камелия Тодорова – по български език и литература, проведохме Интердисциплинарен урок на тема „Логиката…” Идеята свързахме с разбирането, че най-ценното във всяко знание е неговата полезност.

Благодарим за вниманието на Йорданка Еленкова, Марияна Иванова и Красимира Иванова – старши експерти в РИО.

Благодарим и за вниманието на Цеца Кръстева – ПДУД на ПМГ, както и на присъстващите колеги  - П. Герасимова и М. Еленкова – учители по математика, А. Димитрова – по немски, И. Николова и Д. Георгиева – по български език и литература.

Урокът се проведе в ХІІ „а” клас, профил „Информатика”.

Партньорството между предметите цели постигане на ефективност, качество и устойчивост на резултатите от учебно-възпитателния процес. Мотивацията при учениците е свързана с убедеността, че знанието е възможно, тъй като всеки от предметите следва логиката. Те могат да бъдат и са  конкурентоспособни, ако умеят да наблюдават мислите си и да изследват тяхната правилност.

Чрез логически закони учениците от ХІІ”а” упражниха умението си за правилно четене, последователни разсъждения, свързаност и обусловеност на разсъжденията. Те разпознаха Закона за тъждеството с определеността на понятията. Следвайки текста, извеждаха нови знания в умозаключенията. По български език и литература (стих. „Повест” на Далчев) на практика се убедиха, че всяко явление може да бъде описано чрез два противоположни признака, които само чрез мисълта стават съвместими. Текстът е от програмата за ДЗИ, но и по трите предмета твърденията на учениците (чрез смисъла на думите) създаваха онази реалност, която е правилният, логичният им отговор.

Цв. Цветкова, П. Петрова и К. Тодорова потърсихме съвременна организация на образователната среда. Опитахме се и успяхме (по мнението на учениците и гостите ни), да превърнем минутите в система от възможности, влияния и условия за развитие на личността.

                                                                                К. Тодорова – гл. учител

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook