^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ден на народните будители!

ПЪРВИ НОЕМВРИ

Ден, в който България се прекланя пред своите будители!

          Самата дума „БУДИТЕЛ“ не означава просто „просветител“. Тя има значение на борец за пробуждане от вековен робски сън, от мрака на невежеството, от примирение с подтисничеството, от опасността да изгасне народното самосъзнание. Будителите народни са били и са радетели за правдини и просвета, за напредъка на род и родина!
          Част  от хилядолетния път на българската духовност и слава е и нашето училище.
          Сто години гимназия в Монтана е много време.
         Сто години неизменно да съхраняваш знанието, да обучаваш ученици, устремени към лична и професионална реализация и да изписваш страниците на летописната книга с имената на онези, които разнасят славата на гимназията и на родния си град е гордост.
          Днес вековното наше училище носи името Природо-математическа гимназия „Свети Климент Охридски“. Учителите продължават да пазят завещания огън от миналото, разгарят желанието за учене и сочат посоката на успеха, начертана от Васил Друмев:
„Един народ, който има съзнание, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина.“
 
Ксения Йотова, Директор на ПМГ
 

25 ноември – нашият юбилей

„И ти се иска тихом да се върнеш
в градчето край размирната река –
другарите си стари да прегърнеш
и да целунеш на учителя ръка.“
Анастас Стоянов /поет, ученик на гимназията/

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook