^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Свободни места по профили и класове за учебната 2015/2016 година

За учебната 2015/2016 година в ПМГ „Св. Климент Охридски” – Монтана ОБЯВЯВАМ следните свободни места по профили и класове:

1. Природоматематически профил  - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:

  • в ІХ клас                  
  • в ХІ клас                  

2. Природоматематически профил  – БИОЛОГИЯ:

  • в ІХ клас                  
  • в Х клас                   
  • в ХІ клас                  

3. Природоматематически профил  – ИНФОРМАТИКА:

  • в ІХ клас                  
  • в ХІ клас                  

Кандидатите за свободните места полагат приравнителни изпити при разлика в учебните планове.

За свободните места се подават следните документи:

  • Заявление  – свободен текст;
  • Копие на документ, удостоверяващ завършен клас през учебната 2014/2015 г.
  • Копие от учебен план, по който ученикът се е обучавал;

Документите се подават в срок до 20.07.2015 г. в канцеларията на ПМГ.

Изпитите ще се проведат по  допълнително определен график, обявен в училище и на сайта на 31 август 2015 г.

За повече информация на телефон/ 096/ 30 57 56.

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook