^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Задължителни литературни творби за 8. клас съгласно учебната програма

Задължителни литературни творби за 8. клас съгласно учебната програма 

 

Елисавета Багряна

"Потомка"; "Стихии"; "Кукувица"*

Никола Вапцаров

"Песен за човека"; "Прощално"; "Борбата е безмилостно жестока"

Павел Вежинов

"В един есенен ден край шосето"

Димчо Дебелянов

"Помниш ли... "; "Скрити вопли"

Блага Димитрова

"Жена"

Николай Лилиев

"Кръгозори надвесени"; "Светло утро"; "Съмна в сънните градини"*; "Тихата бащина стряха"*; "Тихият пролетен дъжд"

Светослав Минков

"Дамата с рентгеновите очи"

Валери Петров

"Есенно утро"; "За спящата принцеса"; "Така веднъж във снежната стая"; "Японски филм"

Ивайло Петров

"Преди да се родя "

Йордан Радичков

"Нежната спирала"; "Педя земя"

Христо Смирненски

"Зимни вечери"; "Старият музикант"; "Цветарка"

Емилиян Станев

"Крадецът на праскови"

Николай Хайтов

"Дервишово семе"

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook