^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

                                              Утвърдил ,
   Директор:
                                                                              /Кс. Йотова/
 
 
ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР  ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.
 
 
Цел :Подбор на ученици с цел сформиране на отбори по отделните видове спорт.   Участие и класиране на състезания в отделните етапи на УСИ.
 
Задачи :1. Мотивиране на учениците за занимания с различни видове спорт.
               2. Усъвършенстване на двигателната култура.
               3. Повишаване на физическата дееспособност.

 

Раздел А            Спортни състезания и спортно – туристически прояви

                            

По ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЯВИТЕ

РАВНИЩА И ЕТАПИ

СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

   ОРГАНИЗАТОРИ

1.

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ

 

 

 

А.

 

 

 

Футбол

 

 

 

Вътрешноучилищни и общински

 

 

1.10 – 1.11.2014 Г.

 

 

 

 

УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС

 

 

 

Б.

 

 

 

   

    В.

 

 

 

 

 

 

 

Г.

Волейбол

 

 

 

 

Баскетбол

 

 

 

 

 

 

 

Тенис на маса

Вътрешноучилищни и общински

Областни

 

 

Вътрешноучилищни и общински

 

 

Областни

 

Зонални

 

 

Вътрешноучилищни и общински

 

Областни

 

 

Зонални

 

Финални

01.02.2014г. – 28.02.2015г.

 

01.03.2014 г. – 31.03.2015г.

 

1.10 – 1.12.2014 Г.

 

 

 

01.03.2014 г. – 31.03.2015г.

 

10.04.2015 – 10.05.2015г.

 

01.02. – 05.03.2015г.

 

 

 

01.03.2014 г. –

31.03.2015г.

 

10.04.2015 – 10.05.2015г.

 

10.05. – 03.06.2015 г.

УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС

 

 

 

 

УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС

 

 

 

УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС

 

 

 

 

 

   2.

 

   а.

 

   б.

 

  

   

    в.

СПОРТНО – ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОЯВИ

 

Туристически празници.

 

Дни на предизвикателството – зимни/летен (крос).

 

Чествания и годишнини – Патронен празник.

 

 

 

 

 

Вътрешноучилищни

и общински

15.09.2014г. – 30.06.2015г.

 

15.09.2014г. – 30.06.2015г.

 

Ноември 2014г

Април 2015 г.

 

 

 

Ноември 2014г.

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛИТЕ ПО ФВС

 

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook