^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПРОЧЕТИ И ТИ !

На 03.10.2014 година се проведе традиционният урок по литература  –  любима книга, прочетена през лятото, под надслов ПРОЧЕТИ И ТИ! Шестокласниците от ПМГ „Св. Климент Охридски”, под ръководството на г-жа Амбова, подготвиха презентациите си с голямо старание, защото любимата им книга трябваше да бъде представена не само пред съученици, но и пред петокласниците от същото училище. 

Задачата не е лесна, за да бъде изпълнена, трябва да се съчетаят знания  от два учебни предмета. Информационните им умения им помогнаха атрактивно да за-познаят аудиторията с автора и сюжета на произведението,  а  уроците  по литера-тура им помогнаха да постигнат емоционално въздействие и интерес към информаци-ята. Учениците знаеха, че книгата не може да се нарече литература, докато не бъде прочетена  и не накара читателя да стане съпричастен към героите или сам не се пос-тави на тяхно място. 

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook