^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

НОВ УСПЕХ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ

След успешно участие в езиков проект с немски език, десетокласниците от ПМГ получиха сертификати и спечелиха право на участие във втори етап на проект, организиран от издателство Клет България и Кеймбридж Юнивърсити Прес. 
Вторият етап е индивидуален и има за цел да акумулира идеи и иновативни подходи за развитие на умения на чужд език, в случая немски. 

Немският език се изучава  в ПМГ "Св. Климент Охридски" като втори чужд език с хорариум през целия курс на обучение в гимназиална степен 272 часа., но са създадени условия (СИП ) при наличие на заинтересованост да се изучава целево. Доказателство за това са не само участията на ученици в международни проекти с работен език и немски, но и защитените от наши настоящи абитуриенти "Европейски еикови сертификати" за ниво "Немски език на работно място" (Бизнес немски). Редица технически висши учебни заведения в България имат факултети с обучение на немски еик и активен междустудентски обмен с Германия: ТУ - София, ХТИ, Архитектурен, Медицински и др.                                                                                         
За повече информация: www.pmgmontana.com.

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook