^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИГЕТЕ СПИЦИАЛИСТИ ОТ ПМПГ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИГЕТЕ СПИЦИАЛИСТИ ОТ ПМПГ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

На 10.07.2023 г. в Гранд Хотел Пловдив, ул. "Златю Бояджиев", 2, гр. Пловдив  ще се проведе обучение на педагогическите специалисти от ПМПГ“Св.Климент Охридски“ на тема:

„Учебен дизайн на електронното обучение“

Начална дата за започване на обучението

11/07/2023 г.

 

Крайна дата за приключване на обучението, вкл. всички предвидени формина обучението

13/07/2023 г.

 

Период на провеждане на присъствените/синхронно присъствени часове

11/07/2023г

 

График на обучението:

09.00 – 12. 00 часа

- STEM образованието през призмата на конкретно училище

- STEM образованието като идеи и възможности

- Персоналното устройство на ученика като основен инструмент на STEM

- Добавки към персоналните устройства без ограничение за време и място

- Опити и готови разработки за изнесено STEM образование

13.00 – 16.00 часа

- Оптимизиране на вече създадени STEM центрове

- Надграждане на методическите концепции в STEM центровете

- Обогатена реалност в STEM образованието

- STEM центровете и хуманитарните предмети

- Създаване на училищни STEM проек

 

Наименование на обучителната организация

 

"Креативност" ЕООД

Обучител -Борис Михайлов

 

Уникален идентификационен номер (УИН) на програмата: 38060022

 

 

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook