^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Класни ръководители

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

НА УЧИТЕЛИТЕ – КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ПО КЛАСОВЕ

И КЛАСНИ СТАИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Клас

Кл. стаи

Класен ръководител

1

V

211

Светлана Станкова

2

VI

210

Ваня Найденова

3

VII

212

Николай Михайлов

 

 

 

 

4

VІІІ а

305

Цветелина Стоянова

5

VІІІ б

306

Миглена Ценкова

6

VІІІ в

307

Гергана Горанова

 

 

 

 

7

IXа

409

Димитрана Георгиева

8

IXб

410

Стайка Минчова

9

IXв

411

Силвия Дренчева

 

 

 

 

10

Xа

310

Цеца Кръстева

11

Xб

309

Илиян Ценков

12

Xв

311

Мимия Докова

 

 

 

 

13

XIа

406

Росица Христова

14

XIб

407

Нели Йорданова

15

XIв

408

Елина Бобева

 

 

 

 

16

ХIIа

405

Цветелина Цветкова

17

ХII б

403

Марияна Стефанова

18

ХIIв

404

Димитринка  Димитрова

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook