^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ПЛАН за преминаване на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – Монтана към обучение в електронна среда от разстояние

  1. Провеждане на обучение с педагогическите специалисти „Използване на облачните технологии в учебния процес. Работа с Office365“

Срок: м. септември

Отг.: Директор, ЗДАСД

 

  1. Проучване на възможностите на учениците за преминаване към обучение в електронна среда – наличие на техника, достъпност до интернет.

Срок: м. септември

Отг.: Директор, преподаватели ИТ

  1. Разработване на механизъм за съдействие при необходимост на ученици и преподаватели за осигуряване на възможности за online обучение

Срок: м. септември

Отг.: Директор, ЗДАСД

  1. Регистриране на учениците в Microsoft Teams

Срок: м. септември

Отг.: преподаватели по информатика

 

  1. Обучение на учениците за работа с Microsoft Teams

Срок: м. септември

Отг.: преподаватели по информатика

 

  1. Разработване на Инструктаж за обучение в електронна среда и правила за онлайн-общуване

Срок: м. септември

Отг.: ЗДУД

 

  1. Публикуване на актуална информация за преминаване към обучение в електронна среда на сайта на училището и в електронния дневни Shkolo.bg.

Отг.: ЗДУД, администратори

 

 

Планът е приет със заповед № РД – 15– 353 / 11.09.2020 г. на директора на ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – Монтана. Неотменна част от Плана е Инструктаж за обучение в електронна среда и правила за онлайн-общуване. Планът се публикува на  сайта на училището pmgmontana.com

Copyright © 2024. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook